Master klas uro-onkologije

0
428

[heading size=”7”]Farmaceutska kompanija „Sanofi aventis” bila je organizator dvodnevnog uro-onkološkog simpozijuma koji je održan od 3-eg do 5-og decembra 2010. u bečićkom hotelu „Splendid”. Predavački dio skupa, pored klasičnog, uključivao je i otvoren diskusioni pristup kojim su prezentovane i razmatrane opcije izbora liječenja u pojedinim opisanim situacijama. Poseban aspekt izlaganja činilo je predstavljanje karakteristika terapije lijekovima iz grupe taksela (docetaksel i kabazitaksel). [/heading]

Dvodnevni dio radnog programa bečićkog simpozijuma započet je predavanjima prof. dr Jovana Hadžiđokića i prof. dr Vladimira Todorovića koji su objašnjavali problem terapijskog djelovanja na hormon-refraktorni karcinom prostate. Bolest koja tenutno u svijetu ima incidencu od približno 80 na 100.000 na Zapadu i oko 20 na 100.000 u zemljama krajnjeg Istoka, spada u grupu hroničnih nezaraznih bolesti koje se, kako je objašnjeno na Simpozijumu, po incidenci nalaze odmah iza karcinoma kože, a po mortalitetu odmah iza karcinoma pluća. Dijagnostička iskustva su takva da se trenutno u svijetu otkriva 60% slučajeva lokalizovanog karcinoma, 30% regionalnog i 5% metastatskog karcinoma.

Jedan od najznačajnijih parametara utvrđivanja dijagnoze jeste vrijednost specifičnog antigena prostate (PSA). – American Cancer Society – Dallas predlaže da se PSA i rektalni pregled godišnje rade kod muškaraca starijih od 50 godina. Ako je PSA između 1 i 2.5 ng/ml godišnja evakuacija je neophodna. Kod pacijenata sa PSA iznad 2.5 ng/ml vrše se ispitivanja i biopsija – objasnio je prof. dr Hadžiđokić. PSA je u malim količinama sadržan i u endometrijumu, tkivu dojke i mlijeku, a ima ga i u tkivu tumora bubrega i nadbubrežnih žlijezda. To je organospecifični marker.

Simptomi tipa smanjenog mlaza, noćnog mo­krenja, isuričnih smetnji, ukazuju na potrebu za vršenjem ispitivanja. Na progresiju stanja ukazuju: hemospermija, smanjen volumen ejakulata, impotencija, a kasnije se javljaju i metastatska stanja. Radikalna prostatoktomija i ekstenzivna limfadenoktomija predstavljaju osnovne oblike hirurške intervencije, a u kasnijim stadijumima oboljelosti primjenjuje se tretman hemioterapijom, farmakološkom kastracijom ili sl. Najveći procenat metastatskih promjena koje se vezuju za ovu bolest odnosi se na koštani sistem -čak 80%. Stoga i pronalaženje lijekova koji obezbjeđuju veći kvalitet života takvih pacijenata, a ujedno smanjuju inten­zitet bola, predstavlja jedan od zadataka liječenja.

Hormon nezavisni karcinom prostate dijagnostikuje se u slučaju kada pacijent pokazuje nezavisanost za androgen, kada je hormonski neosjetljiv, kada je vrijednost

PSA do 50% povećana tokom provjere izvršene u tri navrata za dvije sedmice, ako su primjetne koštane ili visceralne metastaze, te na osnovu kastracionog nivoa testosterona. Na ovom seminaru je ukazano i na činjenicu da bisfosfonati mogu prevenirati pojavu koštanih komplikacija, da radionukleidi, spoljašnje zračenje i primjena analgetika mogu smanjiti intenzitet bolova i uticati na poboljšanje kvaliteta života pacijenata, kao i da se spinalna hirurgija i dekompresiona radioterapija kod bolesnika sa neurološkim simpto­mima mogu primjenjivati u vidu palijativno liječenja. -Može se reći da se hormon refraktivni karcinom prostate može smatrati tumorom osjetljivim na hemioterapiju, da docetaksel u hemioterapiji hormon refraktivnog karcinoma prostate dovodi do dužeg preživljavanja, pada PSA za više od 50%, boljeg kvaliteta života, sporijeg nastavka progresije bolesti i manjeg broja komplikacija – objasnio je prof. dr Hadžiđokić. Ovaj lijek se, kako je objasnio prof. dr Vladi­mir Todorović, proizvodi iz iglica biljke taksus, a posjeduje nekoliko različitih indikacija za upotrebu u liječenju: karci­noma prostate, karcinoma dojke, ćelijskih tumora, želuca, glave i vrata, te skvamocelularnih karcinoma. Kao i kod svih lijekova pa i kod ovog, moguća je pojava neželjenih efekata, što je bila tema predavanja prof. Nade Babović, koje je održano drugog dana trajanja Seminara.

Poseban aspekt programa Seminara činila je prezentacija slučajeva iz prakse i otvorena diskusija u rješavanju predočenih problema. Prof. dr Cane Tulić i dr Vesna Stojanović bili su moderatori interaktivnog programa organizovanog po ovom sistemu. Ovo je bila dobra prilika da ljekari međusobno uporede iskustva liječenja, razmotre prednosti i nedostatke djelovanja određene terapije, pri čemu se posebno obraćala pažnja na uputstva data u vodičima koje svjetski relevantna udruženja predlažu za primjenu. Prof. dr Sava Mićić predstavio je mogućnosti kabazitaksela, novog u grupi antikancerskih ljekova čije su mogućnosti ispitivane primjenom kod učesnika TROPIC studije.