MojRA – mobilna aplikacija namijenjena pacijentima sa reumatoidnim artritisom

0
485

Na sastanku Udruženja reumatologa Crne Gore u saradnji sa Udruženjem za pomoć oboljelima od reumatskih bolesti, organizovanom 9. marta 2020. godine, zvanično je predstavljena nova mobilna aplikacija MojRA, namijenjena osobama oboljelim od reumatoidnog artrtisa.

MojRA aplikacija biće od velike koristi i pacijentima i reumatolozima. Kako je reumatoidni artritis hronična bolest, ovakav vid praćenja zdravstvenog stanja bolesnika će omogućiti bolji uvid u liječenje bolesnika. Oboljeli od reumatoidnog artritisa će na veoma jednostavan i pregledan način moći da bilježe i čuvaju podatke o važnim trenucima u toku svog liječenja, kao i da u toku kontrole kod svog reumatologa mogu lakše i bolje da opišu aktivnost bolesti između dvije kontrole.

Igor Medojević, predsjednik Udruženja za pomoć oboljelima od reumatskih bolesti, istakao je da je aplikacija MojRA korisna zato što omogućava pacijentu da u realnom vremenu unese sve promjene u vezi sa bolešću koje smatra da su od značaja da saopšti reumatologu prilikom kontrolnog ili vanrednog pregleda.

– Period koga se pacijent može sjetiti na pregledu kod reumatologa, kada je riječ o simptomima bolesti, je period od posljednjih 7 ili 8 dana. Kada nas reumatolog na pregledu pita kako smo se posljednjih mjesec dana osjećali, mi se često ne sjetimo svih detalja. Zato će nam ova aplikacija jako puno pomoći u tome da mi pratimo svaku aktivnost bolesti na dnevnom nivou, od jutarnje ukočenosti do osjećaja bola u zglobovima i drugih simptoma – rekao je Igor Medojević.

Sa druge strane, reumatolog može putem ove aplikacije da se u pravom smislu informiše o stanju pacijenta, takođe u realnom vremenu, tako da će uz pomoć aplikacije MojRA njihova komunikacija prilikom pregleda biti sadržajnija i kvalitetnija. Na taj način će se uštedjeti vrijeme za pregled tokom koga bi komunikacija pacijenta i reumatologa bila sadržajnija, fokusirana na rješavanje pacijentovih problema i poboljšanje privrženosti liječenju (poboljšanje adherence) što bi doprinijelo poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite, očuvanju radne sposobnosti i poboljšanju kvaliteta života u vezi sa zdravljem. Na taj način će pregled biti kvalitetniji i za pacijenta, ali i za reumatologa.

MojRA aplikacija čuva sve podatke koji se na njoj nalaze, tako da im niko drugi ne može pristupiti. Podaci se mogu vidjeti samo na telefonu pacijenta, ne mogu se vidjeti na internetu, niti im bilo koji drugi korisnik iste aplikacije može pristupiti.

Aplikaciju MojRA moguće je preuzeti sa Google Play store-a i sa App Store-a, za one koji imaju Apple operativni sistem.

Šta sve MojRA aplikacija sadrži:

  • Pacijenti bilježe stanje zglobova, tako što klikom na sliku koja prikazuje djelove tijela mogu da označe bolne i otečene zglobove, kao i da procjene svoje cjelokupno stanje,
  • unose podatke vezane za jutarnju ukočenost, zamor, neraspoloženje, intenzitet bolova u raznim zglobovima…,
  • unose podatke vezane za pogoršanja bolesti kroz evidenciju simptoma,
  • unose ljekove koje koriste u liječenju i još mnogobrojne mogućnosti.

Koliko je aplikacija praktična i jednostavna za korišćenje se može vidjeti na navedenim snimcima ekrana aplikacije.

Verica Pantelić