Nacionalna radionica Ministarstva zdravlja Crne Gore

0
339

Početkom naredne godine u Crnoj Gori započeće organizovani skrining dojki pozivanjem žena starosti između 50 i 69 godina na inicijalnu mamografiju za opštine Podgorica, Cetinje, Danilovgrad i Kolašin.

Ključni ciljevi
• Smanjenje broja novooboljelih od malignih tumora;
• Smanjenje broja umrlih od malignih neoplazmi, naročito u populaciji mlađoj od 65 godina (redukcija prijevremene smrtnosti);
• Poboljšanje ranog otkrivanja malignih neoplazmi;
• Unaprjedjenje dijagnostike i liječenja malignih tumora;
• Unaprjedjenje kvaliteta života oboljelih od raka i članova njihovih porodica;
• Obezbjedjenje odgovarajućeg standarda usluga oboljelima od malignih tumora na svim nivoima zdravstvene zaštite;
• Unaprjedjenje uslova za sprovođenje naučnih istraživanja u oblasti prevencije i kontrole malignih neoplazmi.
Ovom prilikom želim, u ime Ministarstva zdravlja, da zahvalim svima koji su dali doprinos početku realizacije ovog značajnog projekta, a posebno Međunarodnoj Agenciji za atomsku energiju na njhovoj donaciji digitalnog mamografa koji će doprinijeti smanjenju stope obolijevanja i smrtnosti uzrokovane ovom bolešću.
PR služba Ministarstva zdravlja