HITNA POMOĆ NA SEA DANCE FESTIVALU 2015

0
602

Sea Dance festival 2015 održan je u Crnoj Gori od 15-18. jula, na plaži Jaz u Budvi. Tokom četiri festivalska dana ovaj događaj imao je oko 110.000 posjetilaca (do 35.000 dnevno).Nominovan je i proglašen za najbolji evropski festival do 40.000 posjetilaca. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore obezbjeđivao je manifestaciju kroz organizaciju i rad poljske bolnice i pet isturenih punktova sa reanimobilima i kompletnim medicinskim timovima, kao i dodatnim vozilima za dalji transoort pacijenata. Podaci o ukazanoj hitnoj medicinskoj pomoći dobijeni su putem Protokola poljske bolnice u koji su pregledi upisivani, a statistički analizirani u SPSS-u. Ukupno je pregledano 330 posjetilaca iz 27 zemalja svijeta. Najviše pregledanih bilo je iz Srbije 116 (35.2%), Crne Gore 91 (27.6%), Makedonije 20 (6.1%), Ujedinjenog Kraljevstva 18 (5.5%) i Bosne i Hercegovine 16 (4.8%). Prosječna starost pacijenata bila je 26 godina, pretežna 19-33 godine, a najučestalija 20-25 godina. Najmlađi pregledani imao je 16 a najstariji 72 godine. Najčešće dijagnoze bile su: povrede skočnog zgloba i stopala (19.4%), upotreba psihoaktivnih supstanci (7.6%), opšti simptomi i znaci bolesti (7.3%), respiratorne infekcije (6.1%) i povrede koljena i potkoljenice (5.5%). Tri povrede bile su posledica nasilja. U zdravstvene centre transportovano je 6 pacijenata (akutna psihoza, upotreba psihoaktivnih supstanci, povrede glave, koljena i skočnog zgloba). Nije bilo letalnih ishoda. Svi pregledani adekvatno su zbrinuti, a sprovedena medicinska pomoć bila je efikasna i pravovremena.

Tim Ijekara poljske bolnice Sea Dance Festivala 2015 činili su:
dr Radmila Furtula, dr Miloš Šaponjić, dr Emil Šabanović, dr Arnela Adrović, dr Isidora Kostić, dr Milena Radulović, dr Danilo Pot, dr Aleksandra Vlahović, dr Ksenija Radulović, dr Danilo Ćosović, dr Hatidža Divanović, dr Besim Kadić, dr Emir Metđonaj i dr Borislav Lutovac.

Dr Radmila Furtula,
Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore