NAUKOM, DOBROM PRAKSOM I UMJETNOŠĆU LIJEČENJA DO ZDRAVE PORODICE

0
577

kongresU organizaciji Udruženja doktora opšte porodične medicine Crne Gore, u hotelu Mediteran, Bečići, u periodu od 27-30. maja održan je II Kongres opšte/porodične medicine Crne Gore sa međunarodnim učešćem.

Organizator je želio da, uz aktivnu podršku domaćih i predavača iz zemalja okruženja, istakne značaj odnosa tima izabrani doktor tj. doktor opšte/porodične medicine i porodice, odnosno domaćinstava, koji kroz medicinu zasnovanu na dokazima, unapređenjem vještine organizacije i samog odnosa doktor pacijent, nameće pitanje kako uključiti porodicu u sistem zdravstvene zaštite.

Porodica je apsolutno središte i mjesto sigurnosti sretnog življenja ljudi. Zato period zdravog života ljudi, treba koristiti za podizanje svijesti o čuvanju i unapređenju zdravlja svakog člana domaćinstva. Najveći broj epizoda bolesti treba na vrijeme prepoznati, i uz pomoć tima izabrani doktor, što veći broj blagovremeno sanirati.

Još jedna od tema obrađivanih na Kongresu je i odnos zdravstveni radnik – pacijent. To je komplikovan odnos koji se danas sve češće manifestuje ispoljavanjem agresije prema zdravstvenim radnicima. Slični su problemi bili publikovani u radovima porodičnih doktora iz okruženja, a i prezentovano je iskustvo ljekara iz SAD-a. To je pokazatelj koliko društvo u cjelini utiče na zdravstvo i obrnuto, koliki je uticaj zdravstva i medicine na društvo. U toj interakciji se skoro spontano razvija porodična medicina, kojoj se kao kapiji ili polugi zdravstvenog sistema mora dati veći značaj, ne samo kod nas, nego i u Evropi i svijetu.

Na temu: „Žašto se sve više mladih doktora opredjeljuje za specijalizaciju porodične medicine?“, dali su odgovor sami mladi doktori koji su, takođe, uzeli učešće na ovom Kongresu.

Na temu: „Izabrani doktor i zdravstvena zaštita turista“, uvodna predavanja su održali profesori porodične medicine iz Hrvatske i Turske koji su, zajedno sa kolegama iz Crne Gore, ukazali na značaj koji imaju izabrani doktori u prepoznavanju i pružanju zdravstvene zaštite turista.

Posljednja tema na Kongresu bila je posvećena bolestima zavisnosti kao primarno zdravstvenom problemu. Zaključak i predavača i aktivnih učesnika na ovu temu je da bolesti zavisnosti predstavljaju veliki javno-zdravstveni problem, te da se uz izabrane doktore, mora uključiti i zajednica, država, volonteri, NVO i vjerske organizacije, da bi se pružila pomoć pojedincu i njegovoj porodici u rješavanju ovog vrlo teškog problema.

Osim pohvala od strane učesnika i pozvanih predavača za organizaciju Kongresa, podignut je i kvalitet rada Kongresa. Uz zahvalnost učesnicima na prisustvu i učestvovanju u radu Kongrsa, organizator će biti zadovoljan ako se dobijene informacije usvoje i pretoče u praktičan rad. Tako ćemo podizanjem kvaliteta rada u našoj struci, opštoj/porodičnoj medicini, podići i kvalitet zbrinjavanja naših pacijenata.

Dr Draginja Radunović
Predsjednca naučnog odbora Kongresa
Predsjednica Udruženja doktora opšte /porodične medicine Crne Gore