NVO „PREPOROD“- Nikšić

0
848

Tretman u terapijskim zajednicama i komunama, i među zavisničkom populacijom, a i mimo nje, se smatra najtežim i najzahtjevnijim vidom rješavanja problema, za koji štićenici/ce moraju biti izuzetno motivisani. Obično za ovom vrstom tretmana posežu osobe koje su već isprobale sve druge komfornije opcije, u kojima se lakše postiže apstinencija, ali je tako postignuta apstinencija teže održiva i nerijetko praćena ponovnim recidivima. Iskustvo, a i statistika, pokazuju da je kod osoba koje nijesu dovoljno motivisane da prihvate ovakav vid dugotrajnog stacionarnog tretmana ili imaju neispravan motiv za prihvatanje, vjerovatnoća za izlječenjem je jako mala ili uopšte ne postoji.

U tom smislu, od ogromnog je značaja da prijemu u komunu predhodi intenzivno motivaciono savjetovanje. U okviru NVO „ Preporod“ postoji jedino motivaciono savjetovalište za ovakav vid tretmana u Crnoj Gori. Bez detaljno urađene motivacije, ne treba očekivati neki trajniji rezultat.

Kada osobu motivišemo i odobrovoljimo da prihvati tretman slijedi proces izbora komune u kojoj se odvija stacionaran tretman.

Svo vrijeme trajanja stacionarnog tretmana, u okviru NVO „Preporod“ paralelno funkcioniše savjetovalište za roditelje, koji se za to vrijeme upoznaju sa procesom tretiranja i obučavaju načinima komunikacije sa svojom djecom, u raznim periodima tretmana.

 

U  sklopu „Preporoda“ formirana je sekcija za resocijalizaciju i prihvat ljudi, nakon završetka procesa rehabilitacije u terapijskim zajednicama i komunama. Tu se ljudima, koji su uspješno završili stacionaran dio, nudi mogućnost grupnog i individualnog, iskustvenog i stručnog savjetovanja, doškolovavanja u smislu kurseva stanih jezika i računara, podrška u tretmanu hepatitisa i hiv-a, zajednički provednog slobodnog vremena, facilitaciju kontakata sa eventualnim poslodavcima, zajedničkog porodičnog savjetovanja, sve do angažovanja unutar samog „Preporoda“.

Glavno „oružje“ u radu „Preporoda“ jeste iskustveno savjetovanje.  To znači da oni koji su već prošli tretman i riješili svoj problem, svoje iskustvo stavljaju na raspolaganje drugima, novim momcima i curama, i usmjeravaju ih na stvari koje treba tretirati. I u ovoj oblasti smo bili pioniri u Crnoj Gori. Inače, praksa je pokazala da osobe koje konzumiraju psihoaktivne supstance, najradije čuju i najprije poslušaju riječi nekoga ko je i sam bio zavisnik.

Najveća satisfakcija svih u „Preporodu“ je kada vidimo da je osoba koja je jednog dana došla u kancelariju, potpuno srušena, sa milion problema, ispoštovala sve smjernice i savjete koje je dobila, riješila svoj problem onako kako smo to i očekivali, i postala vrijedan član društva.

U Crnoj Gori je jako malo nevladinih organizacija sa kojima imamo kontinuiranu i konkretnu saradnju, što proizilazi iz proste činjenice da na jedinstven način vidimo rješenje problema zavisnosti i mogućnost oslobođenja od iste. Ali zato imamo jako razvijenu mrežu pertnerskih organizacija iz Evrope i šire. Članovi smo Svjetske federacije za borbu protiv droga sa sjedištem u Štokholmu i Evrope protiv droga iz Brisela, u okviru koje smo, sa partnerskim organizacija iz ex SFRJ i drugih krajeva Evrope, pokrenuli RUN (Recovered Users Network)-Mreža oporavljenih zavisnika, čiji smo koordinatori za Crnu Goru.

Što se institucija sistema tiče, NVO „Preporod“ ima jako korektnu saradnju sa svim institucijama koje doprinose rješavanju ili smanjenju problema kada je zavisnost u pitanju.

Planovi NVO „Preporod“ za naredni period poklapaju se sa preporukama krovnih svjetskih institucija koje tretiraju ovu problematiku, a to je intenziviranje aktivnosti apsolutno na svim poljima koja dotiču ovu problematiku i iz kojih se može djelovati u pravcu smanjenja iste, kao i frontalan i zajednički pristup u rješavanju. Posebnu pažnju posvetićemo i povećanju nivoa svijesti cjelokupnog građanstva o problemu, kako bi se smanjio stepen nerazumijevanja i diskriminacije prema osobama koje su oboljele od zavisnosti, kao i njihovim porodicama. U pravcu (re)socijalizacije i prihvatanja osoba koje su završile liječenje već neko vrijeme idu naše aktivnosti, tako da ćemo sa nima i dalje nastaviti.

Jovan Bulajić, izvršni direktor