Obuka epileptologa u inostranstvu

0
565

[heading]Crnogorski epileptolozi bili polaznici kursa u Holandiji[/heading] Dr Zilha Idrizović, neurolog iz Bijelog Polja, i dr Sabrina Hadžiosmanović-Gec, specijalizantkinja neurologije iz Pljevalja, boravile su juna o.g. na dvonedjeljnoj edukaciji iz kliničke epileptologije u Holandiji, u Amsterdamu, u org­anizaciji Instituta za epilepsiju Holandije (SEIN) i Univerzitetskog medicinskog centra u Amster­damu (vuMC). Edukacija iz kliničke epileptologije organizuje se svake godine, pod pokro­viteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i prvenstveno je namijenjena mladim ljekarima neurolozima koji imaju posebno interesovanje za epileptologiju a dolaze iz zemalja sa slabije razvijenom ekonomijom. Cilj ove edu­kacije je dio globalne politike Svjetske zdravst­vene organizacije – da se smanji terapijski neus­pjeh kod oboljelih od epilepsije. Medicinski kvalifikovanim profesionalcima nudi se prilika da prate kratak ali širok i praktično orjentisan kurs iz epileptologije, koji inače ne bi imali priliku da prate. Predavači na kursu bila su najveća svjetska imena iz epileptologije, iz Holandije, Velike Bri­tanije, Italije, SAD-a, Kine: prof. J. W. Sander, prof. H.M. de Boer, prof. D. N. Velis, prof. W. van Emde Boas, prof. S. Moshe, prof. J. Engel i mnogi drugi.

Na edukativnom kursu bilo je 18 po­laznika, iz 10 zemalja (Istočna Evropa, Afrika i Južna Amerika), a iz zemalja našeg okruženja, osim naših sunarodnica, učestvovala je i doktorka iz Hrvatske. Tokom kursa kandidati su u više navrata imali provjere znanja, a u završnom dijelu ovog edukativnog programa ona je vršena kroz kviz u kom su naše doktorke, sa još 2 kandi­data, dijelile pobjedničko mjesto. Na kraju kursa kandidati su dobili sertiikate.

Zaključak i finalni utisak koji nosimo iz Holandije jeste da se crnogorska neurologija, a naročito epileptologija, nalazi na zaista zavid­nom nivou u odnosu na ostale zemlje učesnice. Holanđani su se pokazali kao odlični domaćini, vodeći računa i o najmanje uočljivim detaljima. Postigli su da se osjeća­mo prijatno, a ova započeta saradnja svakako će biti nastavljena novim projektima koji su već u najavi.