Održan treći Kongres fizioterapeuta Crne Gore

0
334

Treći Kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem održao se od 18. do 20. septembra 2020. godine u hotelu “Slovenska plaža” u Budvi. Kongres se održao poštujući sve epidemiološke mjere Instituta za javno zdravlje i naredbe Ministarstva zdravlja.

U skladu sa Agendom Kongresa, predavanja su održali fizioterapeuti i drugi zdravstveni radnici iz Crne Gore i fizioterapeuti i drugi zdravstveni radnici koji žive i rade van Crne Gore, a koji su putem ZOOM aplikacije prezentovali svoje radove i na taj način podržali fizioterapeute iz Crne Gore u cilju unaprjeđenja znanja i vještina u fizikalnoj terapiji, što je i bio moto ovogodišnjeg Kongresa fizioterapeuta Crne Gore.

Na svečanosti otvaranja Kongresa emitovan je kratki video prilog o najbitnijim postignućima i događajima koji su obilježili dosadašnji rad Komore fizioterapeuta Crne Gore.

Kongres je otvorio sekretar Ministarstva zdravlja, Nikola Antović.

– Organizator kongresa, Komora fizioteraputa Crne Gore, uz punu podršku Ministarstva zdravlja, sprovodi brojne aktivnosti u cilju unapređenja položaja fizioterapeuta i uslova za obavljanje fizioterapeutske zdravstvene djelatnosti.

Konkretni benefiti te saradnje u proteklom periodu su otvaranje jedinica za fizikalnu terapiju na primarnom nivou zdravstvene zaštite u Nikšiću, Šavniku, Andrijevici i Plavu, dok je za ostale domove zdravlja i Klinički centar Crne Gore, Ministarstvo zdravlja izdalo saglasnosti za povećanje broja upošljenih fizioterapeuta. Razvijanjem održivog modela servisa fizikalne terapije na primarnom niovu zdravstvene zaštite doprinijećemo podizanju kvaliteta života naših građana i prevenciji komplikacija koje mogu nastati kao posljedica bolesti.

Podatak Fonda za zdravstveno osiguranje da je u prethodnoj godini na primarnom nivou od strane fizioterapeuta pruženo skoro pola miliona terapijskih procedura u Crnoj Gori, govori o potrebama građana za fizikalnom terapijom. To je potvrda značaja fizioterapeutske struke i mjesta i uloge koju ova profesija zauzima u promociji i unapređenju zdravlja ljudi.

Novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, koji je stupio na snagu u avgustu ove godine, unapređuje se položaj svih zdravstvenih radnika, među kojima su i fizioterapeuti, zahvaljujući kojem će se, između ostalog, od 01. januara 2021. godine, zdravstvene ustanove osiguravati od stručne greške. Ono što je takođe veoma bitno, novim Zakonom će biti unaprijeđen sadržaj stručnih usavršavanja u zdravstvenim ustanovama, koji će biti prvenstveno ocijenjivan od strane strukovnih komora, a nakon toga upućen na saglasnost Ministarstvu zdravlja, što do sada nije bio slučaj.

Svi zdravstveni radnici moraju da budu licencirani kako bi se bavili zdravstvenim djelatnostima i pružali terapijske procedure iz svojih oblasti. Licenciranje znači regulisanje struke, unapređenje struke i održavanje kontinuiteta usavršavanja u cilju unapređenja svakodnevnog rada. Pored toga, normativ rada fizioterapeuta je prepoznat kao sledeći veliki proces koji moramo zajednički da uredimo – zaključio je Antović.

Predsjednik Komore fizioterapeuta Crne Gore, mr Krsto Kovačević kazao da će Komora fizioterapeuta Crne Gore nastaviti sa kontinuiranim edukacijama fizioterapeuta i da je cilj već duži niz godina isti, da naša struka bude prepoznatljiva, cijenjena, valorizovana i dostupna profesija u društvu, sa što više zaposlenih fizioterapeuta koji se bave, jednim od najljepših, najhumanijih, ali i najtežih zanimanja.

Predavači su prezentovali sljedeće teme: fizioterapeut mr Snježana Benko, Republika Hrvatska, “Uloga fizioterapeuta u palijativnoj skrbi” – ZOOM, fizioterapeut doc. dr Gordan Bajić, Bosna i Hercegovina, “Rehabilitacija sportskih povreda visokog rizika”, fizioterapeut Srđan Anđelkov, Republika Srbija, “Dijagnostičke metode u manulenoj terapiji kod lumbalne kičme” – ZOOM, prof. dr Nataša Duborija-Kovačević, Katedra za farmakologiju i kliničku farmakologiju Medicinskog fakulteta UCG, “Farmakologija u fizioterapiji kao realnost i potreba modernog doba”, prof. dr Dijana Avdić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Bosna i Hercegovina, “Telerehabilitacija-prošlost, sadašnjost, budućnost” – ZOOM, fizioterapeut Jadranka Brozd, Republika Hrvatska, “Izazovi fizioterapije kod oboljelih od rijetkih bolesti”– ZOOM, fizioterapeut Tamara Košević, Velika Britanija, “Strategije i standardi za zbrinjavanje limfedema u zemljama u razvoju” – ZOOM, fizioterapeut Alen Lilić, Slovenija, “Zensegrity” – ZOOM, fizioterapeut mr Nina Lačanski, Republika Srbija, “Personage-Turner sindrom iz ugla fizioterapije” – ZOOM, fizioterapeut mr Vesna Samardžić, Crna Gora, “Terapijske vježbe u tretmanu tendinopatije tibijalisa posteriora”, fizioterapeut mr Ranka Ogurlić, Crna Gora, “Efekat jontoforeze u fizioterapiji opekotina”, fizioterapeut mr Bojan Kraljević, Crna Gora, “Značaj fizičke aktivnosti u prevenciji deformiteta kičmenog stuba”, fizioterapeut Darko Stanović, Crna Gora, “Spinalna manipulacija i spinalna trakcija”, fizioterapeut mr Sanel Nuspahić, Bosna i Hercegovina, “Procjena efekata balneoterapije i modaliteta fizikalne terapije u tretmanu reumatoidnog artritisa” – ZOOM, fizioterapeut Dragana Popović, Crna Gora,  “Rehabilitacija bolesnika sa ugrađenom endoprotezom kuka u ranoj postoperativnoj fazi”.

                                                                                                            Verica Pantelić