Održana promocija knjige Klinička pedijatrijska endokrinologija

0
653

Prof. dr Dragan Zdravković, koji je bio spriječen da prisustvuje promociji knjige, poslao je prikaz o knjizi u kom je akcenat stavio na rad i stvaralaštvo autora knjige. – Doktora Božidara Bojovića sam upoznao ranih osamdesetih godina prošlog vijeka kao već afirmisanog pedijatra i pedijatrijskog endokrinologa dobro poznatog širom naše bivše zajedničke domovine Jugoslavije, koji me je odmah osvojio svojom neposrednošću i prijateljskim stavom. Mi, tadašnji mladi pedijatrijski endokrinolozi, bili smo ponosni i radosni na činjenicu da je pedijatar dr Božidar Bojović izabran za predsjednika Udruženja endokrinologa SFR Jugoslavije, što je, uzgred budi rečeno, prihvaćeno s odobravanjem i zadovoljstvom svih endokrinologa iz cjelokupne tadašnje države. Na toj funkciji dr Bojović se istakao izvanrednim organizacionim sposobnostima djelujući istovremeno kao veoma iskren integrativni faktor. Posebno se sjećam višegodišnjeg rukovođenja sekcijama pedijatrijske endokrinologije na, nama pedijatrima značajnim, pedijatrijskim danima u Nišu i pedijatrijskoj školi Srbije i Crne Gore. Kao rezultat tog rada nastali su i standardi tjelesnog rasta djece i omladine od rođenja do odraslog doba u Crnoj Gori. Ovakvim rezultatima može se podičiti samo nekoliko autora u svijetu, od kojih bih pomenuo samo jedno ime, velikog britanskog endokrinologa Džozafa Tenera. Prof. dr Božidar Bojović je u saradnji sa prof. Mirom Samardžić izradio i prvi sveobuhvatni registar djece i mladih oboljelih od dijabetesa melitusa u Crnoj Gori i priručnike za edukaciju ljekara, djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja. Knjiga je zavidnog obima, odnosno iznosi skoro 650 stranica A5 formata, što ukazuje na to da je glavni cilj autora bio da na sveobuhvatan, pregledan i jasan način obradi sve teme savremene pedijatrijske endokrinologije i oboljenja metabolizma. Obim knjige je nesumnjivo uslovljen potrebom razumijevanja mehanizama normalnog rasta i razvoja u djetinjstvu i adolescenciji i njihovih poremećaja koji su neophodan dio arsenala znanja savremenog i dobro obrazovanog pedijatra. Knjiga je organizovana u 21 poglavlje. Prvo poglavlje je posvećeno uvodu u pedijatrijsku endokrinologiju gdje se na koncizan način govori o organizaciji endokrinog sistema, sintezi, lučenju u mehanizmu djelovanja hormona kao i o patogenetskim mehanizmima endokrinopatija. U drugom poglavlju su detaljno prikazane karakteristike i činioci normalnog prenatalnog kao i postnatalnog rasta u djetinjstvu i adolescenciji, metodologija procjene tjelesnog rasta i klasifikacijom poremećaja rasta i razvoja. Slijede poglavlja o genetskim sindromima sa niskim i visokim rastom, pubertetu i poremećajima puberteta, fiziološkim ulogama hormona koji se luče u hipotalamusu, hipofizi oboljenjima hipofize. Sveobuhvatno su prikazani poremećaji štitaste žlijezde, paratiroidnih žlijezda, usko povezani poremećaji metabolizma kalcijuma, fosfora i magnezijuma, a zatim bolesti i poremećaji nadbubrežnih žlijezda. Posebno intrigantna tema o hirzutizmu kod djevojaka u adolescenciji je obrađena u posebnom poglavlju. Dalje nalazimo obimna i iscrpna poglavlja o polnim žlijezdama, polnoj diferencijaciji i interseksualnosti. Posebno veliki prostor u knjizi je dat poglavlju o dijebetesu melitusu kao jednom od najznačajnijih i najučestalijih problema pedijatrijske medicine. Naredna poglavlja su posvećena metaboličkim poremećajima: hipoglikemijama, bolestima taloženja glikogena, prekomjernoj težini i gojaznosti, bolestima metabolizma lipida. Završna poglavlja u knjizi sadrže detaljan i pristupačan način opis brojnih i ralativno komplikovanih testova u endokrinologiji. Posebnu vrijednost knjige čini poglavlje sa dijagnostičkim algoritmima i šemama svih poznatih kliničkih stanja i poremećaja u endokrinologiji. Posljednje poglavlje, kao neophodan dio udžbenika pedijatrijske endokrinologije, sadrži tabele normalnih vrijednosti koncentracija hormona u različitim. U pogledu obima, sadržaja, broja ilustracija i opremljenosti, knjiga se može mjeriti sa najpoznatijim svjetskim udžbenicima i priručnicima pedijatrijske endokrinologije. Ova knjiga svojim sadržajem predstavlja izvanredan i neprocjenljiv stručni i naučni doprinos savremenoj pedijatrijskoj endokrinologiji, i osim ljekara koji se posebno bave problemom endokrinologije, knjiga treba korisno da posluži i stručnjacima koji učestvuju u timskom zbrinjavanju oboljelih od endokrinih i metaboličkih poremećaja i bolesti. Takođe, knjiga se preporučuje i mlađim ljekarima na poslijediplomskoj edukaciji iz endokrinologije, pedijatrije, opšte medicine, ginekologije, neurologije kao i drugih disciplina. Kvalitetu knjige u prvom redu je doprinio stručni i naučni autoritet, erudicija i već poslovično poznata vrijednoća i stvaralačka upornost autora prof. dr Božidara Bojovića – istakao je prof. Zdravković.

Prof. dr Božidar Bojović, završavajući promotivni skup, pojasnio je način stvaranja i svrhu ovog djela.

– Pokušao sam da jednu izuzetno suptilnu oblast, kliničku pedijatrijsku endokrinologiju, učinim razumljivom što širem krugu sljedbenika medicine: od onih koji kroz dodiplomsku nastavu sazrijevaju na odgovornom putu uzvišene profesije, preko onih kojima u svakodnevnom radu može da bude od pomoći, do onih koji u želji za novim saznanjima stupaju na izazovna polja naučno-istraživačkog rada.

U 19 od 21. poglavlja, pokušao sam da sublimiram aktuelna saznanja i stavove u domenu etiologije, kliničke slike, dijagnostike i terapije brojnih endokrinoloških oboljenja, dječjeg, adolescentnog , ali i adultnog uzrasta. Pokušao sam da imam razumnu mjeru i u praćenju saznanja na danas posebno aktuelnom, molekularnom nivou, kako ne bih kroz detalje tog izazovnog domena negativno uticao na praktičnu namjenu knjige. Išao sam do vidika koji osvjetljavaju put onima koji žele da krenu u istraživanja i još dublja saznanja. U kontekstu takvog pristupa je poglavlje šematskih prikaza, sadržajno čvrsto vezanih sa tekstualnim dijelom knjige, ali istovremeno, dominantno izazovnih i motivišućih.

U svim domenima ljudskog djelovanja, a u medicinskoj praksi posebno, nadogradnja novih vrijednosti na temeljima dokazanih, obezbjeđuje zdravu građevinu ostvarenja. Tamo gdje se ne uvažavaju ovi aksiomatski principi, gdje se odvijaju procesi virtuelnih pomjeranja, gdje se počinje od gole ledine, od sebe, pustoši spirala promašaja i neuspjeha.

Takav iracionalni dijagnostički i terapijski, a rekao bih i edukativni i spoznajni pristup još uvijek je dominantan u našoj ovovremenoj medicinskoj praksi. Neshvatljivo i nedopustivo mnogo se traži i troši na često nepotrebnim dijagnostičkim i terapijskim pristupima i procedurama. Zato, koncepcijski, nastojao sam da se u ovoj knjizi uvažava racionalni odnos između dijagnostičkih i terapijskih potreba, mogućnosti i koristi. Između ostalog, četrdeset dijagnostičkih algoritama prema savremenim stručnim stavovima, koji vode računa o cost benefit, dati su za najaktuelnije bolesti i stanja sa endokrinološkom, ali i širom problematikom dječijeg, adolescentnog i adultnog uzrasta. Vjerujem da kada bi njihova primjena zaživjela i postala obavezujuća praksa, bar dio ovovremenih zastranjivanja bio bi usmjeren u racionalnu praksu.

Pokušao sam da, poučen sopstvenim iskustvom i saznanjima, umanjim mogućnost stranputica i neracionalnih pristupa onima koji se bave jednom izuzetno značajnom i osjetljivom granom ljudske djelatnosti. Ako ova knjiga, onima kojima je namijenjena, pobudi želju da razmisle o onom što se u njoj nudi, onda će ona zaživjeti i ispuniti svoju namjeru. Dosledno toj želji poklanjam 10 primjeraka knjige studentima medicine u Podgorici, kako bi njeno sjeme, ako valja, dalo valjane plodove.
Verica Pantelić