04. maj – Kontinuirana edukacija ljekara, medicinskih sestara i tehničara Zavoda za hitnu medicinsku pomoć

0
325

Zavod za hitnu medicinsku pomoć u kontinuitetu sprovodi program edukacije ljekara i medicinskih sestara i tehničara. U prva četiri mjeseca ove godine 28 doktora medicine uspješno je završilo kurs na temu prehospitalnog zbrinjavanja traume (PHTLS), koji traje četiri godine i čiji je sertifikat međunarodno akreditovan. Nakon ovog kursa, zaokružena je edukacija svih ljekara u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u oblasti PHTLS. U Centru za kontinuiranu edukaciju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć nastavljena je i edukacija medicinskih sestara i tehničara. Shodno Planu kontinuirane medicinske edukacije, za sve nivoe zdravstvene zaštite, koji je krajem 2015. godine, usvojilo Ministarstvo zdravlja, ljekari i medicinske sestre i tehničari iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, prisustvuju svim predavanjima, koje organizuje Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore, iz oblasti koje su vezane za pružanje hitne medicinske pomoći.