OSOBE S INVALIDITETOM I RODITELJSTVO

0
349

Prepreke u ostvarivanju roditeljstva osoba s invaliditetom pretežno su vezane za njihov ukupan društveni položaj koji im ne obezbjeđuje materijalnu sigurnost, društvenu podršku i samostalnost.

Da li pri donošenju te odluke imaju podršku porodice, prijatelja i društva uopšte?

Ohrabruje podatak da roditelji s invaliditetom u najvećem dijelu imali podršku okoline. U najvećem broju slučajeva podršku imaju od bliskih ljudi iz svog okruženja (partnera, porodice, prijatelja). Međutim, očigledno je da šira društvena podrška roditeljima s invaliditetom izostaje. Upravo zbog toga osobe s invaliditetom teže da izaberu partnera bez invaliditeta, kako bi obezbijedile najneposredniju pomoć i sigurnost oko brige za dijete, odnosno djecu. Zabrinjava činjenica da izostaje podrška institucija, i to onih koje bi zbog oblasti koje pokrivaju trebalo da majkama i očevima s invaliditetom pruže neophodnu podršku.

Šta sve treba unaprijediti da bi se poboljšao status osoba sa invaliditetom koje imaju djecu, i osoba sa invaliditetom generalno?

Da bi se poboljšao položaj osoba s invaliditetom koje su se ostvarile kao roditelji, kao i osoba s invaliditetom uopšte potrebno je: unaprijediti zakonsku regulativu, raditi na razvijanju svijesti osoba s invaliditetom, raditi na otklanjanju predrasuda sredine prema osobama s invaliditetom, podsticati ekonomsku samostalnost i nezavisnost osoba s invaliditetom i obozbijediti podršku od strane države.

Sandra Kavarić