Osteoporoza – još jedan apel na osvješćenje

0
563

Andropauza, primjena glikokortikoidne terapije, pojedine hronične bolesti, prelom kosti, neostvarenost po­željnog limita koštane gustine i slični faktori, takođe spadaju u faktore rizika za obolijevanje. Od posebne je važnosti, naglašava dr Vujasinović-Stupar, shvatiti važnost izgrađivanja kvalitetne koštane mase, što se prevashodno ostvaruje kvalitet­nom ishranom, na bazi mlijeka, mliječnih proizvoda i zeleni, prihvatiti fizičku aktivnost kao sastavni dio svakodnevnice, a potom i edukovati se o svim elementima ove bolesti. Ukoliko tek sa pojavom njenih prvih simptoma – fraktura! – odlučimo da se okrenemo brizi o zdravlju, naročito je važno sprovoditi pravilan program suplementacije vitamina D i kalcijuma i sprovoditi program namjenskog vježbanja, prije svega preven­cije pada.

Poznati T-indeks koji se prikazuje kao granica za dijagnostikovanje osteoporoze, ne mora da bude presudan faktor u procjeni stanja pacijenta. Nerijetko se događa da osobe kod kojih je izmjerena vrijednost ovog faktora koja ne zadovoljava granicu osteoporoze (- 2,5), tj. čije se stanje kvalifikuje kao osteopenija, u veoma visokom procentu imaju izražen rizik od nastanka fraktura. Takve osobe, preporuka je dr Vujasinović-Stupar, treba bez oklijevanja liječiti. Liječenju se, po preporuci Svjetske zdravst­vene organizacije, pristupa i ukoliko je fraks indeks za glavne prelome veći od 20, a za prelom kuka iznosi 3 i više.

Faktori rizika za osteoporozu: prelom kosti, pušački staž, upotreba kortikosteroidalne terapije, konzumiranje više od tri čašice alkoholnih pića, reumatoidni artritis.

Pravilnom suplementacijom vitamina D (800-1200 inter­nacionalnih jedinica) i kalcijuma (za koji se preporučuje unos hranom) može se ostvariti dobar učinak u očuvanju koštane gustine. Ovim se obezbjeđuju i stabilnost i dobra provodljivost mišića. Ukoliko izostane dodatak vitamina D, objašnjava dr Vujasinović-Stupar, povećava se rizik za prelom kuka. Terapij­ski moduli koji se aktivno primjenjuju u terapiji osteoporoze od prije oko 4 decenije imaju važnog predstavnika u svima dobro znanim bisfosfonatima. Danas je taj fond značajno obogaćen pa u zavisnosti od individualnosti pacijenata (prisustva gastrointestinalnih tegoba, postmenopauzalnog perioda, prisustva hroničnog oboljenja i sl.), u terapijskoj praksi postoji veoma širok opseg mogućnosti liječenja.

Prezentacija mogućnosti liječenja primjenom najnovijih ljekova bila je jedan od ciljeva održavanja opisanog stručnog skupa. U tom smislu, dragocjene su bile preporuke koje je ovom prilikom ponudio prof. dr Dušan Stefanović. Pored značaja individualizovanja terapijskog pristupa, važno je imati na umu činjenicu da on mora biti sprovođen pod nadzorom lekara. Terapiju osteoporoze koja pokazuje efikasnost i daje dobre rezul­tate, po uputu dobijenom ovom prilikom, možemo prekinuti nakon 5 godina primjene. Dalje, kontrolu je preporučljivo sprovo­diti periodično u roku od 2 godine od prestanka primjene jednog oblika terapije prateći održavanje povoljnog efekta.. Ilustrujući svoje izlaganje brojnim primjerima iz ljekarske prakse, on je uka­zao na specifičnosti i senzibilnost koju podrazumijeva procjena osteoporotskog stanja. Takođe, navedeni su i rezultati istraživanja, studija koje su obuhvatile veliki uzorak ispitanika, i predočene prednosti primjene terapeutika koji stoje na raspolaganju savremenom reumatologu.

MNOGO MANJE IZRAŽEN RIZIK OD OBOLIJEVANJA MUŠKARACA

Ističući značaj raspoloživosti veoma bogatog spektra terapeutika koji se primjenjuju u liječenju osteoporoze, dr Dušan Stefanović objašnjava da što se tiče uobičajenog načina liječenja karakterističnog za tretman muškaraca, zlatni standard i dalje su bisfosfonati. Pacijentima i ljekarima su na raspolaganju različiti načini primjene ovih lijekova, od svakodnevnog uzimanja do primjene jednom godišnje.