Otvorena poliklinika nakon adaptacije

0
572

Premijer Milo Đukanović otvorio je 28. marta adaptiranu i savremeno opremljenu Polikliniku Kliničkog centra Crne Gore. Adaptacija i opremanje ukupno su koštali 1.270.000 evra, a oko 80 odsto sredstava obezbijeđeno je putem donacija. Osim novih medicinskih aparata, Poliklinika je opremljena informacionom tehnologijom, koja će omogućiti centralno zakazivanje pregleda i dijagnostičkih procedura.

Adaptacija Poliklinike, istakao je premijer Đukanović, još je jedan značajan korak na putu unapređenja zdravstvene zaštite i doprinos kvalitetnijem pružanju tih usluga građanima Crne Gore. – Ubrzaće se procedura prilikom zakazivanja specijalističkih pregleda centralizacijom informacionog sistema po novom modelu, tako što će to sada izabrani doktor raditi umjesto pacijenta. Tako ćemo olakšati život našim ljudima i obez-bijediti njihovu komforniju i transparentniju zdravstvenu zaštitu, a olakšaće se i pozicija ljekara i medicinskog osoblja. Svaki pacijent će dobijati termin pregleda, ime doktora kod koga ide, kao i naziv i mjesto ambulante u kojoj će se pregled obaviti. To je značajna promjena u odnosu na dosadašnju praksu koja je, opravdano ili ne, pojačavala percepciju korupcije i kvarila sliku o organizaciji rada Poliklinike. Vjerujem da smo sada stvorili uslove da će ubuduće ovaj zdravstveni punkt biti prepoznat ne samo kao mjesto kvalitetnije zdravstvene zaštite, već i kao mogućnost za dobijanje ažurne i precizne informacije koja će zadovoljiti svakog pacijenta – naveo je on. Klinički centar adaptaci­jom dobija jedan od najmodernijih polikliničkih resursa, koji će, kako je objašnjeno, biti primjer osavremenjavanja zdravstvenih ustanova ne samo u Crnoj Gori već i u regionu, a ovakav projekat će se proširiti i na druge crnogorske zdravstvene ustanove. Krajnji cilj je, naglasio je Đukanović, da mjesto zakazivanja specijalističkih pregleda bude ambulanta porodičnog ljekara.

– Stepen zdravstvene i socijalne zaštite svojevrstan je pokazatelj napretka jednog društva, zato je Vlada odlučna da stvara uslove za kontinuirano unapređenje kvaliteta života svih ljudi. To nije nimalo lako, posebno u uslovima krize. Međutim, u cjelini gledano, moramo biti zadovoljni postignutim tokom gotovo sedam godina od obnavljanja nezavisnosti Crne Gore. To potvrđuje i činjenica da sve manji broj crnogorskih građana zdravstvenu zaštitu ostvaruje izvan granica države.

Poliklinika Kliničkog centra Crne Gore dobila je novo ruho. Adaptirani su 63 ambulante i komple­tan dijagnostički prostor, koji su opremjeni savre-menim medicinskim aparatima i novom informa­cionom tehnologijom, zahvaljujući kojoj će ubuduće biti centralizovano zakazivanje specijalističkih pregleda i dijagnostičkih procedura. Pacijenti iz čitave Crne Gore kojima bude trebalo izvršiti pregled u Poliklinici, više neće morati da putuju kako bi zaka­zali pregled ili snimanje.

Dosta je urađeno na razvoju zdravstvene infrastrukture, pažnja je posvećena usavršavanju medicinskog osoblja i nabavljanju savremene opreme. Time će se stvoriti uslovi za podizanje kvaliteta medicinskih usluga i uslovi za podizanje povjerenja u naš zdravst­veni sistem – kaže premijer Đukanović, koji je podsjetio i da su preduzeti koraci ka racionalizaciji mreže zdravstvenih ustanova, stvaranju uslova za kreiranje novih usluga, te uvođenje medicin­skih protokola za pojednostavljenje procedura. – Predano smo radili i na većoj dostupnosti novih dijagnostičkih tehnologija. Model po kom je adaptirana Poliklinika, pretežno donacijama, može biti dobar primjer našeg budućeg djelovanja. Iako je ulaganje u zdravstvo prije svega obaveza države, unapređenje zdravstvenih usluga mora biti briga i drugih, prije svega privrednika koji posluju u Crnoj Gori. Na nama je da na pravi način osmislimo projekte i animiramo sve koji su zainteresovani i mogu da doprinesu zaštiti zdravlja ljudi. To je praksa koja se pokazala odličnom u mnogim razvijenim zemljama – naglasio je premijer, pozivajući i ohrabrujući privrednike da i ubuduće doprinose poboljšanju zdravstvenih usluga. Tako će, kazao je on, podići nivo društveno odgovornog poslovanja, a njihovo ulaganje omogućiće sadašnjim i budućim generacijama kvalitetniji život.

Pregalački rad Menadžmenta

Premijer Đukanović podsjetio je da je završeno niz projekata vezanih za energetsku efikasnost objekata u Risnu, Brezoviku i Bijelom Poju, vrijednih preko milion evra. – Potpisan je ugovor za adaptaciju i unapređenje mjera energetske efikasnosti u Institutu za bolesti djece, a ugovor o izgradnji Zavoda za trans-fuzju krvi vrijedan je 2,5 miliona eura. Želim posebno naglasiti da smo u Vladi svjesni da društvo mora posvetiti pažnju i onima koji pružaju medicinske usluge. Zato, pored edukacje i permanentnog usavršavanja, nastojimo da i kroz stambenu politiku podignemo standard zdravstvenih radnika. Na Starom aerodromu završena je zgrada sa 56 stanova za tu svrhu. Samo zdravo društvo može biti društvo koje ide naprjed, pa je zato kvalitetna zdravstvena usluga visoko na listi naših prioriteta. Želim da čestitam Menadžmentu i osoblju Kliničkog centra na pregalačkom radu, a svim zaposlenim i pacijentima poželim uspješan rad i dobro zdravje – kazao je premijer na skupu upriličenom povodom otvaranja Poliklinike.