Podrška CInMED-u na evropskom putu

0
29

Prof. dr. sc. Siniša Tomić, direktor Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske

Saradnja Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske (HALMED) i Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED) duga je i plodonosna. Započeta je davne 2009. godine, formalizovana je protokolima o saradnji, a krunisana je Twinning projektom Evropske unije (EU) „Podrška Institutu za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED)”. U ovom projektu ostvareni su impresivni rezultati i sve planirane faze su uspješno sprovedene.

– Cilj projekta je bio pružanje podrške stalnim naporima koje Crna Gora preduzima da ispuni pretpristupne obaveze obezbjeđivanjem usklađenosti sa zakonodavstvom EU, standardima i dobrim praksama relevantnim za Poglavlje 1 pravne tekovine EU – Slobodno kretanje robe u vezi sa registracijom, stavljanjem u promet i potrošnjom ljekova i medicinskih sredstava. Pored toga, preduzete su razne aktivnosti u cilju jačanja institucionalnih i operativnih kapaciteta CInMED-a u sprovođenju poslova iz djelokruga njegovog rada, a naročito novih nadležnosti nastalih formiranjem novih organizacionih jedinica kao što su Inspektorat i Laboratorija. U krajnjem smislu, svrha ovog projekta bila je unapređenje zdravstvenog sistema i zaštita pacijenata – objašnjava prof. dr. sc. Tomić.

Prof. Tomić dalje navodi da je za 18 mjeseci, uz učešće preko 30 eksperata, sprovedeno 35 ekspertskih misija u okviru kojih je primarno izvršena sveobuhvatna analiza postojećeg stanja i pregled postojećih dokumenata, zatim pripremljen strateški i komunikacioni plan za CInMED, kao i plan edukacija zaposlenih. Izrađeni su pravilnici i smjernice iz područja ljekova i medicinskih sredstava, standardne operativne procedure i obrasci za sprovođenje inspekcija te edukativni materijali namijenjeni promovisanju doprinosa CInMED-a javnom zdravlju. Zaposlenima u CInMED-u preneseno je znanje i praktično iskustvo hrvatskih kolega u obliku predavanja, radionica i sprovođenja inspekcija. Održan je sastanak sa predstavnicima udruženja zdravstvenih radnika i pacijenata u Crnoj Gori, osobama zaduženim za komunikaciju u zdravstvu, kao i predstavnicima medijskih kuća sa ciljem promovisanja značaja kontinuiranog praćenja bezbjednosti primjene ljekova u Crnoj Gori. Dodatno su, kako kaže, organizovane dvije studijske posjete crnogorskih eksperata Republici Hrvatskoj prilikom kojih su kao posmatrači učestvovali u inspekcijskom nadzoru nad dobrom praksom u prometu ljekova na veliko.

Prof. Tomić zaključuje da su kroz ovaj projekat realizovane tri ključne komponente, a to su: jačanje institucionalnih kapaciteta i vidljivosti CInMED-a, unapređenje sistema farmakovigilance i sistema nadzora medicinskih sredstava u Crnoj Gori i poboljšanje sistema izdavanja odobrenja i inspekcije za ljekove i klinička ispitivanja u Crnoj Gori.

Prof. Tomić ističe da, iako je Twinning projekat završen, HALMED ostaje prijatelj i podrška CInMED-u na putu ka EU. „Svim državama članicama koje učestvuju u nekom evropskom projektu država članica koja je vodila projekat na neki način postaje mentor i primjer, te tako i prva adresa na kojoj treba potražiti savjet i pomoć“. Tako će eksperti HALMED-a na kvartalnom nivou posjećivati CInMED sa ciljem pružanja podrške naporima u usklađivanju i implementaciji dobrih praksi, dok će zaposleni CInMED-a posjećivati HALMED u svrhu jačanja terenske saradnje i edukacije.

Na kraju, prof. Tomić je u ime HALMED-a i u svoje lično ime zahvalio CInMED-u, na čelu sa direktoricom doc. dr med spec. Snežanom Mugošom, na pozivu da budu dio prve godišnje konferencije CInMED-a, te na prilici da kroz svoje predavanje predstavi najznačajniji segment višegodišnje uspješne saradnje ove dvije institucije. „Radujem se nastavku saradnje koja će se dalje unapređivati kroz partnerski i prijateljski odnos i sprovođenje aktivnosti usmjerenih na što skorije pružanje dobrodošlice CInMED-u i Crnoj Gori u EU“.

„Postignuća CInMED-a u protekloj godini koja ste predstavili zaista su impresivna i potvrđuju CInMED kao izuzetno uspješnu i perspektivnu instituciju, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom planu. Zahvaljujući djelovanju CInMED-a kao nezavisnog i nepristrasnog regulatornog tijela, građani Crne Gore mogu imati puno povjerenje u sistem regulisanja i praćenja bezbjednosti primjene ljekova i medicinskih proizvoda, kao i u nacionalni zdravstveni sistem čiji je CInMED dio“, kazao je prof. Tomić.

 Verica Pantelić