Podrška osnov kvalitetnog liječenja – NVO “Nefro” Pljevlja

0
596

DSC06485Udruženje transplantiranih i pacijenata na dijalizi “Nefro” osnovano je prije pet godina u Pljevljima, kao prvo i jedino takve vrste u Crnoj Gori. Riječ je o NVO koja okuplja osobe koje su obavile transplantaciju i pacijente koji se nalaze na dijalizi zbog oboljenja bubrega.

S obzirom na to da je u Pljevljima jako izražena problematika pacijenata sa bubrežnim oboljenjima, broj onih na hroničnoj dijalizi iz dana u dan raste. Mnogi pacijenti su socijalno i materijalno ugroženi i prepušteni svojim porodicama, a nerijetno i sami sebi, zaboravljeni od najbližih i od društva u cjelini. Upravo u cilju povezivanja ljudi sa istim problemom osnovana je NVO „Nefro“, kako bi posvetila pažnju pacijentima u svakom pogledu.

“BUDI DONOR- SPASI ŽIVOT”

Iz NVO “Nefro” se trude da građane edukuju o transpantaciji organa i navode da je zavještanje organa ljudski čin, a da je savremena medicina omogućila da svak može veoma lako postati donor, a samim tim i imati priliku da spasi nečiji život. Doniranje organa je, kazao je Kotlaja, još okovano predrasudama.

-Ljudi su skeptični po pitanju pristupanja klubu donatora. “Nefro” se bavi upravo i edukacijom stanovništva u pogledu razbijanja predrasuda o doniranju, pa često radimo flajere i brošure kojima  obavještavamo građane  o načinu na koji mogu postati donatori- naveo je Kotlaja, koji je i sam transplantirani pacijent, pa svojim iskustvom može da doprinese razvoju svijesti o važnosti doniranja organa, i kako je naveo, da podstiče pacijente da ne odustaju od liječenja i da vjeruju u ozdravljenje. 

Proces transplantiranja organa je u početnoj fazi u Crnoj Gori koja je od skoro  u organizaciji Eurotransplant zahvaljujući Hrvatskoj, koja je jedna od vodećih zemalja u Evropi po broju obavljenih transplantacija.

Slogan NVO „Nefro“ je „Budi donor, spasi život“, pa smo organizovali više okruglih stolova na ovu temu, a na jednom od njih više od 80 odsto prisutnih se izjasnilo da bi doniralo svoje organe, što smatramo velikim uspjehom. Imamo odličnu saradnju sa Ministarstvom zdravlja, s tim što se trudimo da olakšamo proces dobijanja dona-torskih kartica, mimo procedure koja iziskuje više vremena, a samim tim udaljava građane od pristupanja klubu donatora. Smatramo da je izdavanje donatorskih kartica preko izabranog doktora pogrešan postupak, ali nam je ministar zdravlja prof. dr Miodrag Radunović u toku jedne od posjeta udruženju obećao da ćemo dobiti dozvolu da izdajemo kartice. Mislimo da bi to olakšalo postupak i da bi više ljudi pristalo da zavješta svoje organe – smatra Kotlaja.

U Crnoj Gori oko 200 građana posjeduje donorsku karticu, dok su konkretni podaci za Pljevlja, kazali su u NVO „Nefro“, nedostupni. 

Pozivam ljude da zavještaju organe, to je najveći čin humanosti i dobročinstva, kojim iskazujemo veliku odgovornst prema sebi i  najbližima, to je osnova etike života. To treba po-tencirati i praktikovati, slijedeći primjere zemalja iz okruženja, prateći svoju čovjekoljubivost – zaključuje Kotlaja. 

Ta organizacija je, kako kaže jedan od osnivača Milorad Kotlaja, jedina u Crnoj Gori, a djelatnosti su joj i dalje ograničene na Pljevlja, uglavnom zbog finansijskih poteškoća, ali ostaje otvorena mogućnost za proširenje na državni nivo ukoliko se uključe i drugi subjekti iz te oblasti.

Udruženje pokriva spektar djelatnosti u oblasti širenja  i unapređivanja znanja o faktorima rizika bubrežnih oboljenja, kao i razvijanja i unapređivanja znanja o bubrežnim bolestima.

Iz organizacije navode da im je bitno i razvijanje i unapređenje prakse u oblasti transplantacije i dijalize, kao i održavanje i unapređivanje saradnje sa domaćim i inostranim udruženjima i organizacijama iz oblasti nefrologije i njoj srodnih oblasti.

Osnovni cilj udruženja je organizovanje stručnih savjetovanja, javnih rasprava i drugih skupova iz oblasti nefrologije. „Nefro“ se bavi organizovanjem seminara, tribina, skupova, kurseva i drugih oblika rada u cilju unapređivanja prakse primjene dijalize, kao i moguće transplantacije.

U skladu sa osnovnim ciljevima i djelatnostima NVO „Nefro“ izdaje stručni časopis i druge oblike informativnih publikacija koje doprinose širenju svijesti o problemima sa kojima se suočavaju pacijenti.

„Nefro“, kazao je Kotlaja, kroz svoje aktivnosti podstiče državne službe na blisku saradnju iz oblasti nefrologije, dajući  inicijative za sprovođenje raznih projekata. – Za pet godina aktivnosti u Pljevljima naši pacijenti na dijalizi imali su jaku podršku naše organizacije. Imali smo veliki broj okruglih stolova i seminara, na kojima su učestvovali eminentni stručnjaci iz oblasti nefrologije iz Crne Gore i regiona. Naše udruženje posjetio je dr Drago Milutinović, načelnik nefrološke klinike i Centra za transplantaciju bubrega u Kliničkom centru Srbije, a od domaćih ljekara podršku dobijamo od prof. dr Marine Ratković-Mugoša, načelnice nefrološkog odjeljenja Kliničkog centra Crne Gore, koja se trudi da svojim stručnim znanjem oplemeni rad našeg udruženja – naveo je Kotlaja.

Kroz razne oblike edukacije „Nefro“ uspijeva da pomogne pacijentima u toku hemodijalize, što smatraju osnovnom i kontinuiranom djelatnošću. U cilju prevencije bolesti bubrega, jednom godišnje ta organizacija početkom septembra organizuje mjerenje krvnog pritiska i šećera u Pljevljima, pa tako brinu o građanstvu uopšte, kako bi kontrolisali dva glavna uzročnika oboljenja bubrega. Kroz taj oblik kontrolisanja već je prošlo 2.500 Pljevljaka.

Osim edukacije i stručne pomoći, NVO „Nefro“ učestvuje i u humanitarnim akcijama organizovanim za pacijente koji se nalaze na dijalizi, pa je u skladu sa tim više puta dodijeljeno po 100 eura jednokratne pomoći. Organizovan je i koncert pljevaljskih muzičara, koji su skupili 2.500 eura, od kojih su uspjeli da unaprijede rad kabineta za hemodijalizu. Uvedena je kablovska televizija i kupljene su posteljine za kabinet hemodijalize, a sve u cilju prijatnijeg boravka ljudi kojima je hemodijaliza neophodna.

U NVO „Nefro“ evidentirana su 22 pacijenta na dijalizi.

Draženka Laketić