Porodična medicina i zahtjevi za njenu popularizaciju

0
538

Na četvrtoj i petoj godini studija medicine u Podgorici, sa 30 časova nastave u oblasti dodiplomskih studija i specijalizacije sprovodi se edukacija studenata iz oblasti porodične medicine. Radi se na dogradnji baze mentora jer postoji trend da svi ljekari angažovani u primarnoj zdravstvenoj zaštiti postanu specijalisti. Cilj ovog projekta je da se populariše porodična medicina i animiraju kadrovi za specijalizaciju iz ove oblasti. – Računamo da ćemo u narednih godinu dana uspjeti da na Medicinskom fakultetu školujemo, u saradnji sa našim stranim konsultantima sa Katedre za porodičnu medicinu Medicinskog fakulteta u Ljubljani, prvu grupu specijalizanata porodične medicine sa funkcijom budućih mentora za buduće specijaliste – objasnila je ovom prilikom dr Ljiljana Cvejanov-Kezunović. Plan i program rada u ovom segmentu usklađeni su sa principima relevantnih svjetskih ustanova, a program obuke studenata, kako je navedeno, trajaće 48 mjeseci. 12 mjeseci bila bi vršena teorijska nastava, a ostatak vremena polaznici obuke provodili bi u ambulantama domova zdravlja.

Ističući da je navedeni projekat mnogim medicinskim sestrama bio prva prilika za doedukaciju, Marija Đenović je pohvalila zainteresovanost i odgovornost medicinskih sestara uključenih u ovaj segment obuke. U nadi da će projekat doedukacije ostvariti efekte u poboljšanju zdravstvene usluge, ostaje da se dovrši program specijalizacija i time stvori stabilna osnova za ustanovljenje trajno funkcionalnog sistema obuke.