POVEĆAN BROJ DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI

0
552

U prvoj polovini tekuće, 2015. godine, u Zavodu za transfuziju krvi Crne Gore, 8.149 davaoca je doniralo krv, što predstavlja povećanje za oko 10% u odnosu na isti period prošle godine.

Osim povećanja ukupnog broja davaoca, možemo biti zadovoljni i izmjenom strukture davalaca krvi, što predstavlja prioritet. Na ovom mjestu, važno je istaći razliku između dobrovoljnih (nenamjenskih) i porodičnih (namjenskih) davalaca. Naime, dobrovoljni (nenamjenski) davaoci krvi daruju krv anonimno, za nepoznatog pacijenta, dok porodični (namjenski) davaoci, to čine za člana porodice, komšiju, prijatelja, kada im je ona potrebna. Cilj svih transfuzioloških službi u svijetu, pa tako i naše je da se porodično davalaštvo svede na najmanju moguću mjeru, tj. da svi davaoci krvi budu dobrovoljni (nenamjenski), što je osnov planskog i kontinuiranog snabdijevanja krvlju. To znači da ako bi naši građani dobrovoljno i nenamjenski darivali krv u određenim vremenskim intervalima, stvorile bi se stabilne rezerve krvi i bili bismo u mogućnosti da obezbijedimo krv za svakog pacijenta u momentu kada mu je ona potrebna.

Udio dobrovoljnih u odnosu na ukupan broj davaoca krvi je u prvoj polovini tekuće godine povećan na 41,7% u odnosu na isti period prošle godine kada je iznosio 36%.To znači da je bilo 3405 dobrovoljnih donacija, dok je godinu ranije registrovano 2876. U prvoj polovini 2015.godine, Zavod za transfuziju krvi Crne Gore je realizovao 87 akcija dobrovoljnog davanja krvi, za razliku od prethodne godine kada su ostvarene 63 akcije.

Ove godine, posebno naglašavamo aktivnost maturanata, pri čemu je veliki broj srednjih škola iz cijele Crne Gore obuhvaćen planom akcija dobrovoljnog davanja krvi i gdje je zabilježen veliki odziv. Takođe, značajan broj novih privrednih subjekata koji je kao aktivnost u svoje društveno odgovorno poslovanje, uvrstio i dobrovoljno davalaštvo krvi, realizovao je akcije i imao je značajan doprinos u obezbjeđivanju dovoljnih količina sigurne krvi. Neka preduzeća su ovu aktivnost realizovala prvi put a sa nekim preduzećima, Zavod za transfuziju krvi Crne Gore ima već tradicionalnu saradnju.

Tokom prvih pola godine, čak 1279 davalaca je prvi put doniralo krv, što je takođe povećanje u odnosu na isti period prošle godine.

Svakog mjeseca imali smo između 1200 i 1500 donacija, a najviše ih je bilo tokom maja, kada su prikupljene1424 jedinice krvi.

Značajan podatak je da prosječan crnogorski davalac ima 34 godine.

Zavod za transfuziju krvi Crne Gore je ove godine, pojačao aktivnosti vezane za dobrovoljno davalaštvo i edukaciju o istom, a planirano je da one budu intenzivirane, kontinuirane i rasprostanjene u svim krajevima Crne Gore a u cilju pružanja pravovremenih informacija našim sugrađanima o značaju dobrovoljnog, nenamjenskog davalaštva krvi. Potrebno je naglasiti da je neophodno uključivanje i svih drugih partnera na ovom polju, kako bi aktivnosti bile ujednačene.

Najčešće predrasude ljudi vezane su za stvaranje navike, odnosno zavisnosti od davanja, za šta ne postoji nijedan medicinski dokaz niti iskustvo u praksi davalaštva. Nažalost, većina građana oslanja se na humanost malog broja humanih ljudi – dobrovoljnih davalaca krvi, zbog čega treba raditi na edukaciji i pružanju pravovremenih informacija, na osnovu kojih bi donijeli odluku da li da budu davaoci krvi, koji darujući dio sebe, spašavaju ljudske živote. Važno je znati da davanje krvi nije samo humani akt, već i način da obezbijedimo budućnost za sebe i naše bližnje, jer svakim davanjem možemo spasiti tri ljudska života, budući da se krv nakon davanja, obrađuje i izdvaja na svoje sastavne elemente, eritrocite, trombocite, krvnu plazmu. Takođe, važno je znati da davanjem krvi stimulišemo koštanu srž da stvara mlade krvne ćelije, a ne treba zanemariti psihološki efekat pomaganja drugim ljudima.

Treba podsjetiti, da dobrovoljni davalac može da bude svaka zdrava osoba starosti između 18 i 65 godina, sa vrijednostima hematokrita većom od 38 za žene, odnosno 40 za muškarce. Svaki davalac mora proći i ljekarski pregled, na kome mu se provjereva zdravstveno stanje i tek ukoliko zadovoljava stroge standarde transfuziološke prakse, može da da krv.

Davanje krvi je privilegija zdravih ljudi.

Kada je riječ o učestalosti krvnih grupa među davaocima u Crnoj Gori, najčešća je A Rh D pozitivna, koja ima udio od 36,7 %, a zatim slijedi 0 Rh D pozivitna sa 30 %, dok je su najrjeđe A Rh D negativna (6,7%) B Rh D negativna (2%) i AB RhD negativna (1,3%).

Zavod za transfuziju krvi Crne Gore poziva sve davaoce krvi da učestvuju u akciji dobrovoljnog davanja krvi od 3. do 8. avgusta, pod sloganom “Daj drv, pridruži se humanina!” u prijatnom ambijentu nove zgrade Zavoda u ulici Džona Džeksona bb u krugu KCCG.