Predstavljamo: NVO ”Muško zdravlje”

0
438

Svjedoci smo da je u zadnjih deset godina formirano na desetine NVO koje za cilj imaju borbu za ženska prava, pomoć ženama, uključujući i pomoć na planu njihovog zdravlja, što je, naravno, za svaku pohvalu. Poslije toliko vremena u kojem se intenzivno razvio civilni sektor, konačno je formirana i organizacija koja za svoj cilj ima brigu o muškom zdravlju.

Do formiranja organizacije NVO “Muško zdravlje” bar, koliko mi znamo, u Crnoj Gori nije postojala nijedna organizacija koja se bavila ovim problemom. Možda zvuči čudno da se poslije deset godina formira organizacija koja se po svojim programskim ciljevima razlikuje od svih drugih, a kojih ima na hiljade u Crnoj Gori, ali je istinito.

A šta je to što je specifično i šta je to odvaja NVO “Muško zdravlje” od drugih organizacija? Prije svega, riječ je o organizaciji koja teži da kroz konkretne aktivnosti pomogne građanima u rješavanju određenih zdravstvenih propblema. Riječ je o, kako i sam naziv kaže, muškom zdravlju, a što i nije bila tema koja je “eksploatisana” u medijima. Svjedoci smo brojnih kampanja za podizanje nivoa svijesti o čuvanju zdravlja, možda se svi najviše sjećamo kampanje o prevenciji karcinoma dojke, što je, moram opet istaći, za svaku pohvalu, ali, na drugoj strani, gotovo da i nije bilo sličnih kampanja koje bi bile posvećene problemima koje ima i druga – muška populacija, a koji su itekako brojni.

O ovim problemima, uključujući i problem mu­škog steriliteta, se, uglavnom, javno ćutalo, a sve rješavalo u ordinacijama. Ali, kako je uvijek bolje spriječiti nego liječiti, jedan od naših ciljeva biće i edukacija građana kako, na pravi način i blagovremeno, mogu prepoznati simptome određene pojave ili bolesti i tako djelovati ili preventitivno ili u prvim fazama bolesti, a čime se ili sprečava bolest ili se ona uspješno liječi. Zato je podizanje nivoa svijesti o pitan­jima muškog zdravlja veoma važno i bilo bi potrebno u narednom periodu na način sličan onom koji se već dešava po pitanjima ženskog zdravlja propagirati.

Ovoje dvadesetprvi vijek i nema potrebe ćutatio sopstvenimzdravstvenim problemima, makolikooni izgledališkakljivo nekome.

Dakle, NVO “Muško zdravlje” će nastojatidau budućemperiodu kroz konkretne aktivnostipomogne građanima.Planiramo da sprovedemo edukativnekam-panjeomuškom zdravlju organizovanjemtribina,alii dijeljenjempropagandnog materijala.

Našanevladina organizacija upravostartujesa jednim projektom u okviru kojeć će oko hiljaducrnogor-skihsrednjoškolaca biti pregledano s ciljem utvrđivanjada liimajuvarikocelu, koja je jedan od vodećihuzrokasterilitetau kasnijem periodu.

Našiplanovi, odnosno projekti kojisesastojeod edukativnihradionica, seminara, brošurado akcija pregleda,ukoju upravo krećemo ovih dana,su veoma brojni. Valjanapomenuti da su ovu nevladinuorganizaciju formiralaukupno dvadesetčetiri crnogorskagrađana,od kojihdesetak eminentnih ljekara, a što je, samoposebi, garant ozbiljnosti i zato sa razlogom vjerujemouuspješnost oveorganizacije.

 

Mr sci Krsto Pavićević Predsjednik upravnog odbora NVOMen's Health