Prijavljivanje neželjenih dejstava ljekova

0
498

Očekuje se da će ovaj način prijavljivanja biti dominantan jer je jednostavan, brz i efikasan ali i da će istovremeno uticati na povećanje broja prijava neželjenih dejstava ljekova. Sada je već i izvjesno da će forma za prijavljivanje neželjenih dejstava ljekova putem informacionog sistema biti dostupna i farmaceutima koji rade u okviru Zdravstvene ustanove apoteke Crne Gore “Montefarm”, a u planu je da ovaj način prijavljivanja bude omogućen i drugim institucijama u sistemu javnog zdravstva, u prvom redu Kliničkom Centru Crne Gore kao i specijalnim bolnicama.

Ukoliko primijetite neželjeno dejstvo lijeka, čak i da se radi “samo” o Vašoj sumnji da je ispoljeno neželjeno dejstvo u vezi sa lijekom, molimo Vas da prijavu pošaljete putem informacionog sistema zdravstvene zaštite (ukoliko Vam je dostupna aplikacija za prijavu neželjenih dejstava), ili popunite obrazac za prijavu (dostupan na www.calims.me) i pošaljete na adresu:

Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore
Bulevar Ivana Crnojevića 64a
81 000 Podgorica
tel: 020 310 280 fax: 020 310 581
e-mail: nezeljenadejstva@calims.me

Dr pharm. Nemanja Turković
Agencija za ljekove i medicinska sredstva