Programi prevencije u Crnoj Gori

Plan za 2019.

Programom zdravstvene zaštite predviđeno je da se tokom 2019. godine program za rano otkrivanje raka dojke značajno proširi na sisteme sjevernog i južnog dijela Crne Gore. Planirana je nabavka 3 digitalna mamografa, ukupne procijenjene vrijednosti 1,2 mil. evra. Od februara prošle godine, kako je navela dr Gusinjac, počeo je sa sprovođenjem i nacionalni skrining grlića materice, a u cilju njegovog unapređenja nabavljeno je 9 novih video kolposkopa, dva za Podgoricu, i po jedan za opštine Cetinje, Bar, Ulcinj, Berane, Bijelo Polje, Kotor i Pljevlja. Edukativni rad sa zaposlenima ostvaren je u saradnji KCCG i DZ Podgorica. U cilju  uspješnog implementiranja programa prevencije karcinoma grlića materice u Crnoj Gori organizovana je dvodnevna doedukacija iz oblasti kolposkopije kao pomoćne dijagnostičke procedure u skrining programu.  — Sve navedene aktivnosti, kao i nabavka savremene opreme, daju nam za pravo da smo ozbiljno i vrijedno radili,  ali i da naše buduće djelovanje mora biti agilnije na strani prevencije i svih preventivnih programa — istakla je na kraju dr Gusinjac.

Rano otkrivanje (skrining programi)

Nacionalni programi za rano otkrivanje (skrining) raka grlića materice, raka dojke i kolorektalnog karcinoma, treba da budu primjenjeni na teritoriji cijele države. Planira se da se u periodu do 2020. godine:

• 70% žena starosti od 40 do 69 godina pregleda mamografski za rak dojke.

• 80% žena starosti od 25 do 69 godina – skrinira na rak grlića materice.

• 70% muškaraca i žena uzrasta od 50 do 74 godina pozvanih na testiranje obavi test na okultno krvarenje u sklopu rane dijagnoze maligni tumori kolo-rektuma.

(Nacionalni program za kontrolu raka, http: //www.mzdravlja.gov.me/, 35)

                                                                                                            Anita Đurović