Projekat Inovativne usluge podrške za starije u zajednici

0
156

Crveni krst Crne Gore, u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja i Institutom za javno zdravlje, od početka novembra ove godine realizuje projekat Inovativne usluge podrške za starije u zajednici.

Projekat će trajati 36 mjeseci, realizuje se u Austriji, Srbiji i Crnoj Gori, a finansira ga Evropska Unija i austrijska Agencija za razvoj. Glavni aplikant projekta koji će koordinirati aktivnostima u tri zemlje je austrijski Crveni krst. U Crnoj Gori sve predviđene aktivnosti će
se realizovati u dvije opštine, u Baru i Bijelom Polju, preko opštinskih organizacija Crvenog krsta.

Opšti cilj projekta je doprinos reformama nacionalne politike u dijelu dugotrajne njege starijh osoba, kroz uvođenje inovativnih usluga podrške u lokalnim zajednicama. Tako će biti razvijeni i testirani inovativni multisektorski centri za njegu u zajednici za starije ljude
kojima je potrebna njega, kao i za neformalne njegovatelje. Pored toga će se lobirati za uključivanje navedenih usluga u politike i ostala relevantna dokumenta dugotrajne njege u Austriji, Crnoj Gori i Srbiji.

– Ostvarivanjem ova dva segmenta utiče se na glavne izazove dugotrajne njege, a to su: dostupnost, pristupačnost, kvalitet i održivost – pojašnjava koordinatorka projekta u Crvenom krstu Crne Gore Jelena Šofranac.

Projekat podrazumijeva dva inovativna pristupa u odgovoru na potrebe starijih i onih koji brinu o njima. Prvi se odnosi na otvaranje dva centra za njegu u zajednici, u okviru opštinskih organizacija Crvenog krsta Bar i Bijelo Polje, koji će obuhvatati usluge socijalne i zdravstvene zaštite. Glavni cilj centara je pružanje podrške starijim osobama, kao i njihovim neformalnim njegovateljima, kako bi se sačuvala funkcionalna sposobnost starijih, promovisalo zdravo starenje i tako omogućilo ljudima da što duže borave kod kuće uz zadovoljavajući kvalitet života. Drugi inovativni pristup odnosi se na pružanje podrške osobama kod kojih postoje kognitivne poteškoće i demencija. U tom dijelu će se za starije osobe koje imaju demenciju obezbijediti volonterske usluge koje će pružati obučeni volonteri. Pored toga, austrijski Crveni krst će predstaviti poseban vid podrške za navedenu populaciju, kroz upotrebu tehnologije, a koji će biti prvi put primijenjen u Srbiji i Crnoj Gori.

Projekat podrazumijeva i niz drugih aktivnosti koje se odnose na umrežavanje svih relevantnih institucija i organizacija koje će se sastajati na lokalnom nivou, kako bi razmijenile informacije i efikasnije odgovarale na potrebe i izazove u svakom pojedinačnom slučaju. Na samom kraju projekta predviđena je i evaluacija koja će pokazati uspješnost rada centara, kao i usluga za osobe koje imaju demenciju, te dati preporuke za dalje djelovanje kako bi se isti model usluga primijenio i u drugim opštinama.

– Crveni krst Crne Gore realizacijom ovog projekta nastavlja unaprjeđenje servisa podrške za starije osobe i dokazuje svoju posvećenost jačanju kvaliteta njihovog života. Pored navedenih aktivnosti, nastavljamo i sa pružanjem dosadašnjih usluga, kroz angažovanje geronto domaćica, volontera, primjenu koncepta zdravog starenja, rad klubova za starije… Na sve ove načine se trudimo da starijim građanima obezbijedimo ljepše i dostojanstvenije starenje, što je naša stalna misija – dodaje Šofranac.

Crveni krst Crne Gore