Promjene u dojci u pubertetu i adolescentnom periodu

0
5872

3. Makrociste, uz fibroadenome  najčešće su  benigne promjene  dojke. Kružnog oblika, glatkih kontura, kompresibilne (osim tenzionih cista) manje pokretne jer su povezane sa duktalnim strukturama iz  kojih nastaju. Karakterističan tip su retroaleolarne ciste koje  nastaju   opstrukcijom terminalnog kanala, mogu biti  simpomatske (praćene akutnom mastalgijom i  periareolarnim  eritemom) ili  bez simptoma, razlikuju se  od ostalih cista i smatraju se posebnim entitetom.

Ultrazvuk je metoda izbora za dijagnostiku. Često su multiple, obostrane  kružne ili lobulirane , ponekad septirane sa perifernom vaskularizacijom (simptomatske ciste). U polovini slučajeva su asimptomatske. Inflamirane retroareolarne ciste najčeše dobro reagiju na antibiotike  i nesteroidne  antiinflamatorne ljekove. Ultrazvičnim praćenjem se može ustanoviti povlačenje inflamacije, čak i nestanak ciste. Ultrazvučnim praćenjem se može ustanoviti i  nestanak  asimtomatskih cista.

4. Mastitisi – zapaljenski procesi u dojci.

5. Galaktoreja – sekrecija iz dojke koja nije povezana sa periodom dojenja, a može

biti različitog uzroka: hormonski uticaju, infekcija mlečnih kanala, infekcija bradavice itd.

Malignitet  je rijedak  i  smatra se da je  najčešće u pitanju cystosarcoma phylloides, morfološki sličan fibroadenomu, sa izraženom peri i intratumorskom vaskularizacijom. Za korektan pregled neophodno je prvo uspostaviti odnos povjerenja sa mladom pacijentkinjom, uzeti dobru anamnezu od pacijentkinje i roditelja, zatim uraditi klinički i ultrazvučni pregled i  odlučiti  o eventualnoj daljoj dijagnostici i tretmanu.

Vašem djetetu je neophodan pregled ako se primijeti prerani razvoj grudi, rani simtome puberteta, asimetričan rast dojki, pojava palpabilne  mase u dojkama, pojava  palpabilne mase nakon traume, bol u dojkama van menstrualnog  ciklusa ili jak bol u toku menstrualnog ciklusa,

kai i pojava sekreta iz bradavica.

 

Dr Zorica Bajović, radiolog
Centar za radiološku dijagnostiku, Opšta bolnica Nikšić