Skup od međunarodnog značaja

0
628

[heading size=”5”]U okviru po prvi put u Crnoj Gori realizovanogprograma „Dani italijanske otorinolaringologije u Crnoj Gori”, u Podgorici je održan Drugi simpozijum otorinolaringologa Crne Gore. Teme dvodnevnog programa (29-30. oktobar 2010), koji je imao karakter međunarodnog simpozijuma, bile su: novine u endoskopskoj kirurgiji sinusa i baze lobanje, novine u otohirurgiji, a stručnoj javnosti predstavljen je i jedan broj slobodnih tema koje su se ticale ovih oblasti medicine. Na Simpozijumu su, kao predavači po pozivu, učestvovali dr Franko Trabalđni, dr Luiđi Fazanela, dr Mauricio Jakoanđeli, prof. dr Slobodan Spremo, prof. dr Anton Mikić, doc. dr Nenad Arsović i dr Milanko Milojević, stručnjaci zemalja iz regiona. Skup je svečano otvorio ministar zdravlja u Vladi Crne Gore doc. dr Miodrag Radunović[/heading]

Udruženje otorinolaringologa Crne Gore, italijanska kompanija „Novarais” i Klinika za ORL i MFH / Klinički centar Crne Gore uspjele su da zajedničkim naporom organizuju projekat međunarodno značajnog simpozijuma otorinolaringologa i hirurga koji je krajem oktobra održan u Podgorici. Serđo Barbanti, ambasador Italije u Crnoj Gori, doc. dr Miodrag Radunović, ministar zdravlja, dr Suad Numanović, ministar rada i socijalnog staranja, prim. dr Đoko Jočić, predsjednik Ljekarske komore Crne Gore i prim. dr Olivera Miljanović, direk­torica Kliničkog centra Crne Gore, bili su članovi Počasnog organizacionog odbora Simpozijuma. Predsjednik Orga­nizacionog odbora Simpozijuma bio je dr Elvir Zvrko, a članovi ovog tijela bili su: dr Vladan Knežević, dr Ognjen Jovićević, dr Đovani Mamarela, dr Mirko Popović, dr Srboljub Ivanović i dr Ivana Mićević. Ambasada Italije u Podgorici bila je pokrovitelj skupa, a za finansiranje su, kao glavni sponzori, bili zaduženi Ministarstvo zdravlja Crne Gore, Fond za zdravstvo Crne Gore i „Evropa lek”. Učešće na Simpozijumu kategorisano je prema odluci Komisije Ljekarske komore Crne Gore za kontinuiranu edukaciju.

Pozivajući se na poznatu izjavu Helen Keler o tome da sljepilo odvaja od stvari, a gluvoća od ljudi, doc. dr Miodrag Radunović je, otvarajući skup, podsjetio na činjenicu da je najveća vjerovatnoća gubljenja neke od čulnih funkcija vezana upravo za gubitak sluha. Izrazivši opredijeljenost Ministarstva zdravlja da maksimalno po­država dalji razvoj ORL discipline, što podrazumijeva i uvođenje novih metoda liječenja, on je podsjetio i da su, u okviru raznovrsne otohirurške operativne tradicije koja se rutinski sprovodi u Crnoj Gori, do sada, počev od 2008. godine, ugrađena 3 kohlearna implanta. Uvođenje metode skrininga novorođenčadi i ranog otkrivanja poremećaja sluha kod djece, programi su sa kojima će se crnogorski otolozi suočiti u najskorijem periodu, a uvođenje mini­malno invazivne endoskopske hirurgije sinusa već sada je aktuelan program. Endoskopska hirurgija, kao jedan od trendova savremene medicinske nauke, saopštio je dr Radunović, oblast je koju je potrebno razvijati u Crnoj Gori, naravno uz saradnju sa iskusnim italijanskim kolegama koji su svoja znanja predstavili na ovom naučnom skupu.

Priliku da pozdrave učesnike Drugog simpozijuma otorinolaringologa i neurohirurga iskoristili su i dr Elvir Zvrko, dr Vladan Knežević, predsjednik Udruženja otorinolaringologa Crne Gore i dr Đovani Marmarela, predstavnik „Novaraisa”, udruženja italijanskih irmi regije Lacio koje su inicirale održavanje ove manifestacije.

Dr Franko Trabalcini, otorinolaringolog i neuro-hirurg ekspert hirurgije uha na bazi lobanje, jedan od stručnjaka Univerziteta u Sijeni, Cirihu i Marseju, generalni sekretar Evropske naučne akademije posvećene neuroo-tologiji, bio je prvi u nizu predavača na Drugom simpozijumu. Timpanoplastika i osikularna rekonstrukcija, hirurgija speciičnih otoloških regija, kohlearna implantacija, te akustički neurinom i hirurgija lateralne baze lobanje, bili su predmeti njegovog izlaganja. Obrazlažući aspekte i meha­nizme djelovanja u savremenoj otološkoj nauci, kao i svim graničnim medicinskim područjima sa kojima je ne­ophodno ostvartiti korelativnost, dr Trapalcini je podsjetio na činjenicu da se nerijetko zapostavlja mogućnost izlje­čenja, te da se ljudi suočavaju sa statistikom po kojoj je jedno od 1.000 novorođenčadi pogođeno ozbiljnim prob­lemima gluvoće, i ukoliko se problem ne liječi na vrijeme, osuđeno je na gluvonijemost, sa posljedično projektovanim ličnim i socijalnim gubicima. – U populaciji se kod 3 od 1.000 odraslih osoba javlja oštećenje sluha povezano sa ankilozom stapesa (otoskleroza) koje može biti sanirano intervencijom u lokalnoj anesteziji u režimu ‘dnevne bolnice’ – naveo je u nastavku svog izlaganja dr Trabalcini.

Dr Luiđi Fazanela, primarijus otorinolaringolog Bolnice Civitanova Marke, osnivač tamošnjeg Centra za endoskopsku hirurgiju nosa i sinusa, govorio je o funkcio­nalnoj endoskopskoj hirurgiji rinosinusalne regije. Ovaj metod liječenja, pored sve sofisticiranijeg pristupa i svakod­nevnog obnavljanja i modernizacije radne aparature, zahti­jeva krajnje obazriv i strogo projektovan sistem rada vođen od strane ljekara. On obuhvata ciljano istraživanje istorije bolesti, izradu nazalne endoskopije, obavljanje preoperativnog snimanja po tipu kompjuterizovane tomografje ili magnetne rezonance, te ljekarski tematski tretman. Multidisciplinarno angažovanje stručnjaka, prije svih pulmologa, alergologa i imunologa, i tretman patoloških stanja koja nijesu strogo vezana za kategoriju inflamatornih nosnih sinusa, predstavljaju endoskopsku hirurgiju kao granu hirurgije sa sve značajnijom primjenom u liječenju. Posebno značajan vid njene primjene čini kraniofacijalna resekcija koja se, kako je navedeno u izlaganju dr Fazanelija, trenutno smatra zlatnim standardom u liječenju malignih sinonazalnih tumora koji uključuju prednju bazu lobanje.

Viđenje uloge novih endoskopskih i neuronavigacijskih tehnika u obavljanju hirurških pristupa „ničijoj zemlji” prednje baze lobanje, graničnoj oblasti neurokrani-juma i splanhokranijuma, obrazložio je dr Mauricio Jakoanđeli, neurohirurg sa Politehničkog univerziteta u Ankoni. Presudno bitnu prednost savremenog terapijskog pristupa predstavlja saradnja neurohirurga i hirurga glave i vrata koja je povratila nadu u mogućnost sprovođenja hirurškog tretmana u ovoj oblasti. – Mnoge operacije baze lobanje sada se mogu izvesti endoskopski, što omogućava hirurzima da većinu bolesnika liječe bez incizije lobanje i / ili lica, već koristeći „prirodne puteve” – objasnio je dr Jakoanđeli. Tumori ove regije, moglo se zaključiti, predstav­ljaju izazov u čije liječenje se uvodi sve veći broj kombino-vanih ili modifikovanih tehnoloških pristupa, a smanjenje stope komplikacija postavlja se kao sasvim legalan zahtjev u sprovođenju te složene terapije.

Savremeni principi rekonstruktivne mikrohirurgije srednjeg uha, kliničke karakteristike i hirurški tretman kongenitalnog holesteatoma, hirurgija stapesa, endoskopska dakriocistorinostomija i iskustva u hirurškom liječenju juvenilnog f broma, bile su teme izlagača po pozivu koji su nastupili drugog dana Simpozijuma. Dr Slobodan Spremo, stručnjak Klinike za otorinolaringologiju iz KC Banja Luka, predstavio je kompleksan niz mogućnosti liječenja holesteatoma. Timpanoplastički pristup autolognim koštanim graftom, usavršavanje hirurške tehnike rekonstrukcije srednjeg uha, smanjenje procenta rezidualnog ili atelektatičkog procesa, poboljšanje stanja sluha, te primjena osikuloplastičke tehnike, predstavljaju, prema izvještaju koji je ovom prilikom obrazložen, aktuelne činioce rada u ovoj oblasti. Doc. dr Nenad Arsović, sa Instituta za otorinilarin-gologiju i maksilofacijalnu hirurgiju KC Srbije u Beogradu, govorio je o mogućnostima tretmana kongenitalnog holesteatoma i poređenju mogućnosti klasične i inverzne hirurgije stapesa. Metoda timpanoplastičkog liječenja, nekada modifikovana u timpanomastoidektomiju ili timpanomastoidektomiju sa labirintektomijom i obliteracijom iskustva su u tretiranju kongenitalnog holesteatoma koja je ovom prilikom opisao doc. dr Arsović. Riječ je, kako je obja­šnjeno, o bolesti koja može biti uzrok konduktivne nagluvosti u dječijem uzrastu, a ukoliko se potcijeni značaj liječenja, može da ima čak i trajne posljedice.

Rezultate retrospektivne studije dakricistorinostomije za čije sprovođenje je zaslužna grupa istraživača sa Klinike za otorinolaringologiju i Klinike za oftalmologiju VMA iz Beograda i Instituta za vazduhoplovnu medicinu Beograda, predstavio je dr Milanko Milojević, ekspert Klinike za otorinolaringologiju Vojnomedicinske akade­mije iz Beograda. Studija kojom je obuhvaćeno praćenje postoperativnog stanja 12 pacijentkinja starosti 34 do 83 godine, tokom perioda od septembra 2007. do aprila 2009. godine, pokazala je da se metodom endoskopske dakriocistorinostomije uspješno rješavaju opstrukcije nazolakrimal­nog sistema. Minimalna hirurška trauma i brz postoperativni tok pokazatelji su efektivnosti ove tehnike.

Pregled hirurškog liječenja juvenilnog fibroma u Kliničkom centru Srbije, kod 46 pacijenata starosti 10 do 25 godina, obrazložio je prof. dr Anton Mikić, stručnjak Insti­tuta za otorinolaringolgiju i maksilofacijalnu hirurgiju KC Srbije. Ovaj benigni vaskularni tumor koji se javlja skoro isključivo u nazofarinksu adolescenata, kod pacijenata tretiranih u periodu od septembra 1983. do septembra 2010. godine, otklanjan je sa prethodno izvršenom arteriograijom i embolizacijom.

UČEŠĆE DOMAĆIH AUTORA

Spektar slobodnih tema objavljenih u „Zborniku sažetaka radova” Drugog simozijuma (Podgorica, oktobar 2010) obuhvatio je četrnaest radova medicinskih stručnjaka iz Crne Gore. Ukupno 34 autora uzelo je učešća u izradi tema koje su se ticale objašnjenja pojave oštećenja sluha industrijskom bukom, predstavljanja iskustva kohlearne implantacije u Crnoj Gori, efekata hirurškog liječenja sekretorne otitis medije, otogenih komplikacija kod pacijenata liječenih u Opštoj bolnici „Danilo I” na Cetinju, prikaza rada Otorinolaringološkog odjeljenja te bolnice, funkcio­nalne endoskopske sinusne hirurgije u pedijatrijskoj popu­laciji, hirurgije hrkanja, odnosa citokina i hroničnog tonzilitisa, angiogeneze kod karcinoma larinksa, karakter­istikama glasa kod pacijenata sa parcijalnim vertikalnim laringektomijama, povezanosti starosne dobi, pola i razvoja stranih tijela jednjaka, bazocelularnog karcinoma kože glave i vrata, rekonstrukcije defekata kože nakon operacije malignih tumora kože glave i upotrebe glabelarnog režnja u operativnoj terapiji malignih tumora kože glave. Sastavni dio programa Drugog simpozijuma činile su prezentacije pojedinih farmaceutskih proizvoda kompanija koje su dale doprinos uspješnijoj realizaciji ovog naučnog skupa. Dod­jelom sertifikata Ljekarske komore Crne Gore završen je radni dio ove značajne manifestacije.