Preuzeti kontrolu nad dijabetesom – sada

0
475

[heading size=”5”]14. novembar, Svjetski dan borbe protiv dijabetesa, obilježen je ove godine u Baru na jedan posve originalan način. Društvo za borbu protiv šećerne bolesti, novoosnovana barska organizacija koja do sada broji 60-ak članova, iniciralo je održavanje edukativnog programa tokom kojeg su istaknute najznačajnije pojedinosti vezane za dijabetesnu bolest.[/heading]

Slogan PREUZMI KONTROLU NAD DIJABETE­SOM – SADA upadljiva je preporuka koja ostaje u svijesti čitalaca nakon posjete internet stranici Društva za borbu protiv šećerne bolesti iz Bara (www.dijabetes.me). Edukacija kao vid borbe protiv dijabetesa jedna je od aktuelnih prepo­ruka i Svjetske zdravstvene organizacije. Upozoravajući na činjenicu da svakih 10 sekundi jedna osoba u svijetu umre zbog posljedica ove tihe neuzlječive bolesti, te da za isto to vrijeme po dvije osobe u svijetu razviju dijabetes, a da zbog nje godišnje umre 4 miliona osoba, dr Valentina Kalinić, endokrinolog iz Bara i predsjednica Društva za borbu protiv šećerne bolesti – Bar, ocijenila je kao nužnu potrebu da se svi elementi društva uključe u borbu protiv ove teške bolesti. – Ne treba se stidjeti svoje bolesti. Uz dijabetes možete živjeti kao svi drugi, ako preuzmete kontrolu – jasne su poruke koje je dr Kalinić ovom prilikom naglasila.

U ime društva za borbu protiv šećerne bolesti, prisutnima se obratio g. Momir Drljević, predsjednik tog udruženja. Ističući obavezu povezivanja svih struktura društva u cilju sprovođenja borbe protiv ove bolesti, on je postavio niz pitanja kojima bi crnogorsko društvo trebalo da se pozabavi u tom smislu. Pitanje edukativnog djelo­vanja:   formiranja   škola   namijenjenih pripadnicima najmlađeg dijela populacije oboljelim od dijabetesa, te smanjivanje cijene hrane za dijabetičare na ekonomski prihvatljiv nivo, neki su od problema te vrste koji bi trebalo da budu riješeni. Predsjednik Nacionalne komisije za borbu protiv dijabetesa, organizacije koja je pomogla održavanje ovog programa, dr Sreten Kavarić, istakao je da u poređenju sa aktuelnim trendovima zdravstvenih politika zemalja svijeta, stanje u Crnoj Gori, pogotovu kada je u pitanju broj angažovanih ljekara specijalista, te njihova dostupnost i raspoloživost, nimalo nijesu u zaostatku. Ističući značaj preventivnog djelovanja, te osnovni cilj sprovođenja ovakvih programa – shvatanje ozbiljnosti oboljenja i povećanje finansijskih fondova namijenjenih za borbu protiv bolesti – dr Kavarić je naveo i da perfektna edukacija predstavlja bitan uslov efektivnog djelovanja.

Sponzori programa realizovanog povodom obilježavanja Dana dijabetesa, veledrogerija „Meditas” iz Podgorice i laboratorija „Vuksanović” iz Bara, obezbijedili su prigodne poklone u vidu aparata za mjerenje nivoa šećera u krvi i labaratorijskih testova. Ovim je i završen novembarski edukativni program Društva za borbu protiv šećerne bolesti.

Centralni dio programa bio je namijenjen poten­ciranju osnovnih pojmova vezanih za dijabetes, što je reali-zovano programom radionice koja je podrazumijevala interaktivno učešće prisutnih u publici. Medijator programa dr Snežana Vujošević, endokrinolog Kliničkog centra Crne Gore koordinirala je radom postavljajući pitanja vezana za pojam dijabetesne bolesti, njene osnovne oblike, faktore rizika, simptome, speciičnosti dijagnostiko-vanja, oblike terapijskog djelovanja, pravilan način doziranja insulina, način prevazilaženja akutnih komp­likacija bolesti (hipoglikemije i hiperglikemije), kao i značaj samokontrole i ostalih vidova obavljanja zdravstvenih pregleda. Možda naizgled svima dostupne, ove informacije čini se još uvijek nijesu u potrebnoj mjeri prodrle u svijest pripadnika opšte populacije. Stoga se poduhvat Društva iz Bara ističe kao veoma podsticajan, a utisak je i da bi ovakvi događaji trebalo da postanu što prisutniji.