Smanjeno obolijevanje i rizik od prenosa infekcija

0
455

[heading]Implementacija nacionalnog odgovora na HIV i tuberkulozu pokazala je dobre rezulatate. Obje bolesti su pod kontrolom. Za sprovođenje tog programa Globalni fond, osnovan od Ujedinjenih nacija da pomaže borbu protiv HIV-a, tuberkuloze i malarije, donirao jecrnogorskom programu više miliona evra[/heading]

Aktivnosti u okviru programa nacionalnog odgovora na HIV i tuberkulozu u proteklih godinu sprovedene su uspješno, a postignuti rezultati pokazuju da se incidenca i prevalenca obje bolesti smanjuje. Kako je istaknuto na skupu održanom od 24. do 26. oktobra u Hotelu „Maestral”, na kojem su predstavljene jednogodišnje aktivnosti u sklopu Nacionalne strategije, preva­lenca HIV-a je ispod jedan odsto, a broj oboljelih od tuberkuloze sveden je ispod 20 godišnje na 100.000 stanovnika.

Direktor Instituta za javno zdravlje doc. dr Boban Mugoša, kazao je da je strategija vezana HIV jedna od strategija koja se najbolje sprovode u Crnoj Gori, sa ostvarenjem od preko 98 odsto.

– Malo je tako sprovedenih projekata u Crnoj Gori, ali i regionu. Država se pokazala kao ozbiljan partner Globalnom fondu, koji je donator programa koji se sprovodio od 2005-2010, a podržava i strategiju od 2010. do 2014. godine. Posvećenost ovom poslu je od velike važnosti. Mi želimo da nastavimo tako i unaprijedimo i one stvari koje nijesu završene onako kako smo očekivali. Sastanci ovog tipa omogućavaju da se vidi sve što smo uradili dobro, ali i ono što je loše i što treba popraviti – kazao je Mugoša.

Pokazatelji dobri, ali oprez ostaje

Pomoćnik ministra zdravljaprim. dr Mensud Grbović, rekao je da raspoloživi podaci govore da su HIV i tuberkuloza pod kontrolom, ali da infektivni potencijal i socijalni faktori koji mogu nastupiti kada bi se ove infekcije otele kontroli tjeraju na oprez i traže još veće napore i angažovanje.

– Stvaranje adekvatnog okruženja za pogođene infekci­jom je naša prioritetna obaveza, koju karakteriše predana borba protiv stigme i diskriminacije. Na to nas obavezuju i proklamovana Univerzalna ljudska prava, koja smo prihvatili. Prije 11 godina Ujedinjene nacije su donijele odluku da se pokrene globalna borba protiv HIV-a, tuberkuloze i malarije, a osnovan je i fond za podršku. Efekti su se već pokazali, pa su epidemija i širenje infekcije HIV-a usporeni. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da smo i mi na putu da postignemo zacrtane ciljeve. Još 1985. donešen je program za borbu protiv HIV-a, a to je bilo 4 mjeseca prije nego je zabilježena prva infekcija u Crnoj Gori. Od 1987. se posebna pažnja posvećuje obezbjeđivanju sigurne krvi, te kontroli krvi od dobrovoljnih davalaca, a sve je to unaprijeđeno formiranjem Zavoda za transfuziju krvi. U Crnoj Gori postoji politička želja na najvišem nivou da se problem AIDS-a rešava na sveobuhvatan način. 2001. je formirana multisektorska komisija za AIDS, a strategija od 2005. do 2009. dala je dobru podlogu za prevenciju HIV-a sa fokusom na najrizičniju populaciju, bezb-jednu krv, unapređenje dijagnoze, liječenje i njegu oboljelih -kazao je Grbović, ističući da su nevladine organizacije imale značajnu ulogu u obuhvatu teško dostupnih grupa.

Nova nacionalna strategija razvijena je uz učešće nevla­dinih organizacija i državnih institucija, a zasniva se, prema riječima Grbovića, na rezultatima prethodne strategije.

– Rađeno je puno i na prevenciji i suzbijanju tuberkuloze, a do kraja godine Vlada će usvojiti i novi nacionalni program. Uz pomoć Globalnog fonda aktivnosti su ubrzane, što će dovesti do boljeg nadzora nad tuberkulozom, unapređenja dijagnostike i liječenja, većeg uključenja zajednice i njenog boljeg informisanja – rekao je Grbović, dodajući da je izdat veliki broj vodiča za preven­ciju HIV-a i tuberkuloze.

Novac ulagan u nabavku opreme

UNDP je glavni primalac novca od Globalnog fonda, a sredstva se onda raspodjeljuju prema utvrđenom programu. Milan Janković, jedan od menadžera UNDP-ja zadužen za Program kontrole tuberkuloze, kazao je da je u proteklih pet godina ulagano u kupovinu opreme, ali i renoviranje bolesničkih soba u Brezoviku.

– Najprije je bilo potrebno razviti program za regustraciju pacijenata, za šta je kupljena informatička oprema. Potrebno je bilo procijeniti stanje u laboratoriji u Brezoviku, kupiti opremu, renoviran je treći paviljon gdje se liječe oboljeli od tuberkuloze, a potpisan je i Protokol o saradnji sa Nacionalnom laboratorijom u Zagrebu, gdje je zdravstveno osoblje iz Crne Gore išlo na edukaciju. U drugoj fazi, započetoj 2009, implementi­ran je Program direktno opservirane terapije kućnog liječenja na čitavoj teritoriji Crne Gore i unaprijeđen softver za registraciju pacijenata – kazao je Janković.

Globalni fond izdvojio 1.3 miliona evra

Rastislav Vrbenski, stalni predstavnik UNDP-a u Crnoj Gori, kazao je da je Globalni fond finansirao Program za kontrolu tuberkuloze od 2007. do 2012. sa 1,3 miliona evra, a od 2010. traje Program jačanja nacionalnog odgovora na HIV među rizičnim grupama.