Terapija bolnih stanja – Kako se odlučiti za idealan analgetik?

0
413

Dr med. Katarina Raspopović

Specijalizantkinja ortopedije i traumatologije

Klinički centar Crne Gore – IBD

Bol je neugodno senzorno i emocionalno iskustvo udruženo sa aktuelnim (postojećim) ili potencijalnim oštećenjem tkiva. Kao takav ima značajan klinički, socijalni i ekonomski problem sa duboko negativnim uticajem na kvalitet života. Preko 1,5 biliona ljudi širom svijeta pati od hroničnog bola, do čega je 20% evropske populacije. Više od 30 miliona ljudi svakodnevno uzima nesteroidne antiinflamatorne ljekove radi suzbijanja bola. Procijenjeni troškovi zdravstvene zaštite u Evropi u cilju liječenja bola su više od 20 milijardi eura godišnje. U prosjeku 4,6 sati produktivnog vremena radno aktivna populacija izgubi nedjeljno zbog bola.

Dvije su osnovne vrste bola – akutna i hronična bol, različitog su karaktera i uzroka, pa im se i pristup liječenju razlikuje.

Akutna bol nastaje iznenada i traje nekoliko sati ili dana. To je oštra bol, lako je odrediti mjesto bola i teško se podnosi. Primjeri za akutnu bol jesu zubobolja, glavobolja, bol kod bubrežnih ili žučnih kamenaca, bol neposredno nakon ozljede i slično. Liječenje treba započeti što prije i ne dopustiti da se bol razvije. Liječenjem uzroka nestaje i bol.

Hronična bol razvija se postupno, traje danima ili mjesecima, ponekad čak i godinama, a opisuje se kao tupa bol, teško se može odrediti mjesto odakle potiče i širi se na okolinu. Njeno je liječenje teže i dugotrajnije, a dodatno je otežano i uticajem dugotrajnih bolova na psihičko stanje bolesnika. Hronična bol javlja se kod brojnih bolesti koštano-mišićnog sistema, kao što su reumatizam i artritis, te kod malignih tumora.

Sve bolove, bilo da se radi o akutnim ili hroničnim, treba liječiti. Pristupi liječenju različiti su, a osnovno sredstvo su analgetici, ljekovi protiv bolova. Neki od analgetika mogu se kupiti u apoteci i bez ljekarskog recepta, a pri njihovoj primjeni je takođe potreban oprez jer i oni mogu izazvati neželjene reakcije, a neki su i kontraindikovani u pojedinim stanjima i bolestima. Stoga bi bilo poželjno prije uzimanja tih ljekova konsultovati ljekara i uz njegovu pomoć odabrati pravi lijek, u odgovarajućoj dozi, te ga primijeniti na odgovarajući način.

Ketoprofen je lijek koji se koristi za smanjenje bola, zapaljenja i za snižavanje povišene tjelesne temperature. Brojne studije su dokazale njegovu efikasnost u suzbijanju i akutnog i hroničnog bola, kao i prednost u odnosu na druge nesteroidne antiinflamatorne i antireumatske ljekove (NSAIL), koja se prije svega odnosi na brzinu početka i dužinu trajanja dejstva, jačinu i predominaciju analgetskog ili antiinflamatornog učinka, kao i bolju podnošljivost.

Ketoprofen je namijenjen za simptomatsko liječenje inflamatornih, degenerativnih i metaboličkih reumatskih bolesti i smanjenje nekih akutnih i hroničnih sindroma bola:
– posttraumatski bol,

– postoperativni bol,

– dismenoreja,

– bolovi kod tumorskih metastaza na kostima,

– reumatoidni artritis,

– serološki negativan spondiloartritis (ankilozirajući spondilitis, psorijatični artritis, reaktivni artritis),

– giht, pseudogiht,

– osteoartritis,

– vanzglobni reumatizam (tendinitis, burzitis, kapsulitis ramena).

Ketoprofen brzo penetrira u zglobove poslije prve doze i za kratko vrijeme dostiže značajne koncetracije, a pritom se sporo eliminiše iz sinovijalne tečnosti i značajno smanjuje bolove i krutost zglobova. Čini se da je Ketoprofen neutralan NSAIL – ne povećava značajno kardiovaskularni rizik. Efikasan je u zbrinjavanju mišićno – koštane i dentalne boli.

Uobičajena doza je 100-200 mg dnevno (1 tableta jednom ili dva puta dnevno), zavisno od tjelesne mase i težine simptoma. Pacijentima sa reumatoidnim artritisom ili osteoartritisom obično se propisuje po 1 film tableta lijeka ketoprofena od 100 mg maksimalno dva puta dnevno. Nemojte premašiti maksimalnu preporučenu dozu ketoprofena od 200 mg dnevno. Vaš ljekar će pažljivo voditi računa o odnosu koristi i rizika, prije nego što Vam preporuči dnevnu dozu od 200 mg.

Ketoprofen kao lijek postoji i u obliku gela što nam omogućava njegovu topikalnu primjenu. Cilj topikalne terapije je da lijek prodre kroz kožu i dospije do mjesta bola ili trauma, a bez sistemskog efekta na ostatak organizma, odnosno sa minimalnim prisustvom u sistemskoj cirkulaciji. Ketoprofen u obliku gela se lako aplikuje, ravnomjerno raspoređuje na oboljeloj površini, izazivajući prijatan osjećaj hlađenja, izuzetno brzo se upija. Gel omogućava ublažavanje akutnih bolnih mišićno-skeletnih poremećaja izazvanih traumom, kao što su sportske povrede, istegnuća, iščašenja i nagnječenja, kao i ublažavanje bola kod blagog artritisa. Ketoprofen u obliku gela je trebao da ispuni više različitih funkcija kako bi obezbijedio svoje mjesto u primjeni i to: kozmetičku prihvatljivost, biokompatibilnost, hemijsku, mikrobiološku i fizičku stabilnost i sposobnost da lako oslobodi lijek u kožu. Formulacija gela ketoprofena omogućava bolju permeabilnost u dublje slojeve kože, tamo gdje je potrebno djelovati. Povoljan duguljasti oblik i mala molekularna masa same aktivne supstance (ketoprofena) omogućava da aktivna supstanca u gelu lako prodre do bolnog mjesta. Maksimalno trajanje terapije ne bi trebalo da bude duže od 7 dana. Ukupna dnevna doza ne bi trebala da bude veća od 15 g.

Ketoprofen u obliku rastvora za injekcije se primjenjuje za liječenje sljedećih stanja:

– Bol: – bol nakon operacije – bolne menstruacije – bol kao posljedica metastaza tumora – posttraumatski bol;

– Reumatska oboljenje: – reumatoidni artritis – seronegativni artritis kičmenog stuba (spondilartritis) (ankilozirajuća upala pršljena, psorijazni artritis, reaktivni artritis, giht, pseudogiht) – ekstraartikularni (vanzglobni) reumatizam (zapaljenje tetiva, zapaljenje burze (mala zatvorena vreća ispunjene tečnošću, koja je smještena u unutrašnjosti zglobova), zapaljenje kapsule ramena (kapsulitis)).

Preporučeno doziranje ampula Ketonala:
Intramuskularna (u mišić) primjena: Preporučena intramuskularna doza je jedna ampula (100 mg) jednom do dva puta dnevno. Ako je neophodno, liječenje se može dopuniti oralnom, rektalnom ili transdermalnom terapijom.

Intravenska (u venu) infuzija: Infuziju ketoprofena treba primijeniti samo u bolničkim uslovima. Infuziju primijeniti tokom perioda od 30 minuta do 1 sata. Lijek se može primjenjivati maksimalno 48 sati. Intermitentna intravenska infuzija: 100 mg (do 200) mg ketoprofena se razblaži u 100 mL 0,9% rastvora natrujum-hlorida i premjenjuje tokom perioda od 30 minuta do 1 sata. Kontinuirana intravenska infuzija: 100 mg (do 200) mg ketoprofena se razblaži u 500 mL infuzionog rastvora (0,9% rastvor natrujum-hlorida, rastvor Ringer laktata, glukoza) se primjenjuje tokom perioda od 8 sati; može se ponoviti za 8 sati. Maksimalna doza je 200 mg za 24 sata.

„Sedare dolorem divinum opus est.“ – „Ublažiti bol
božansko je djelo.“