U Opštoj bolnici Berane urađene operacije u urologiji koje se još jedino rade u KCCG

0
31

U cilju unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite, povećanja vrsta zdravstvenih usluga, a samim tim i smanjenja troškova liječenja, rasterećenja Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), a prije svega zdravlja naših građana, kako iz Berana tako i drugih sjevernih opština, Opšta bolnica je  angažovala konsultante iz KCCG, koji svojim znanjem i stručnošću liječe naše pacijente, a sa svojim kolegama nesebično dijele iskustva i nove metode dijagnostikovanja i liječenja određenih oboljenja.

Prve laparoskopske operacije u Urologiji urađene su u Opštoj bolnici u Beranama, dana 20.07.2022. godine – ove operacije se jedino još rade u KCCG.

Direktor Opšte bolnice, dr Milorad Magdelinić kazao je da je Beranska urologija oduvijek imala tradiciju, a u cilju njenog sačuvanja, urolozi Beranske bolnice teže ka usavršavanju dijagnostičkih i terapijskih uroloških procedura.

Dr Aleksandar Magdelinić, urolog iz KCCG uspješno je uradio dvije laparoskopske operacije ciste bubrega, uz asistenciju naših urologa – dr Tanje Cimbaljević i dr Blagoja Kljajića.

„Pacijenti se dobro osjećaju, uspješno se oporavljaju i već nakon 48h otpušteni su na kućno liječenje i vraćanje svakodnevnim aktivnostima“ – kazao je direktor Opšte bolnice, dr Milorad Magdelinić

Dr Aleksandar Magdelinić je istaknuti urolog  sa bogatim iskustvom i biografijom. Završio je Medicinski fakultet u Kragujevcu, a od 2002. bio je zaposlen u Vojnomedicinskom centru u Podgorici, specijalizaciju iz urologije završio je na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Radio je u Opštoj bolnici Bel Medik u Beogradu od 2014. do 2015. godine, od 2015. do 2016. u Opštoj bolnici u Baru, a od 2016. godine radi u Kliničkom Centru Crne Gore i načelnik je odeljenja za endoskopiju Klinike za urologiju. Bavi se otvorenom i laparoskopskom hirurgijom. Stručna usavršavnja: Opšta bolnica Sloven Gradec, KC Ljubljana, VMA Beograd, Lajpcig,  Barselona, Beč, Boveno.

Opšta bolnica Berane nastaviće sa angažovanjem doktora iz Kliničkog centra Crne Gore, a sve u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite, povećanja vrsta zdravstvenih usluga, smanjenja troškova liječenja, rasterećenja Kliničkog centra Crne Gore, a prije svega zdravlja naših građana, kako iz Berana tako i drugih sjevernih opština.

PR služba Opšte bolnice Berane