U žiži inovacija

0
1834

[heading]Predstavljamo: Dnevna bolnica „Optimal”, oftalmološka mikrohirurgija, privatna zdravstvena ustanova iz Podgorice[/heading] Sa pokretanjem nove oftalmološke ustanove «Opti­mal”, Podgorica je, ali i cijela Crna Gora, dobila specijalizovanu ustanovu koja će u periodu koji je pred nama raditi na pružanju za ovo podneblje kompletne zdravstvene usluge. Osnovna oblast rada jeste mikrohirurgija oka. Cilj i misija Bolnice su, kako kaže Anja Zečević, predstavnica ove bolni­ce, pružanje kvalitetnih otalmoloških usluga pacijentima iz Crne Gore i regiona – optimalno i sve na jednom mjestu. -Rad će se zasnivati na evropskim standardima liječenja pa­cijenata. Proces organizacije i brigu o klijentima, pored stručnog tima menadžera, kontrolisaće vodeći specijalisti oftalmologije iz Rusije. – Naši pacijenti će moći da računaju na sve vrste otalmoloških usluga, a pored operacija uklan­janja katarakte i laserskog skidanja dioptrije u Bolnici „Opti­mal” će se raditi za Crnu Goru apsolutno nova primjena vitreoretinalne hirurgije – liječenje oboljenja staklastog tijela i mrežnjače – objašnjava naša sagovornica.

Osnivač ove zdravstvene ustanove je gospodin Milisav Zečević, Podgoričanin koji posljednjih 20 godina živi i radi u Rusiji, u jednom od većih sibirskih gradova Irkutsku. Njegova želja je, kako saznajemo u razgovoru za Medical, oduvijek bila da doprinese svojoj rodnoj zemlji na najbolji mogući način, tako da je odlučio da tu svoju misiju ostvari na način što će osnivanjem jedne ovakve ustanove građanima Crne Gore obezbijediti nove mogućnosti kvalitetnog lije­čenja. G. Zečević je, po ličnom svjedočenju, u Rusiji bio u dodiru sa svjetski poznatim Institutom mikrohirurgije oka „S. N. Fjodorov” – što je, kako ističe, eminentna oftalmološka klinika Rusije i jedna od najboljih tog profila u svijetu. To ga je podstaklo da slična zdravstvena ustanova nastane i u Crnoj Gori.

Dnevna bolnica, kako saznajemo u razgovoru sa pre­dstavnicima ove ustanove, posjeduje najsavremeniju opremu za dijagnostiku i liječenje oka. Obezbijeđeni su svi ključni parametri pružanja zdravstvenih usluga koji zadovoljavaju vrhunske zahtjeve pacijenata: stručan kadar, moderna medi­cinska oprema, te ambijent u kom će se korisnici ljekarskih usluga osjećati prijatno. Oformljen je stručan tim ljekara i medicinskih sestara, za šta je bilo neophodno izvršiti poseban izbor kandidata. Medicinske sestre su, kako saznajemo od nadležnih u „Optimalu”, prošle stručne testove i obuku kod ruskih doktora medicine i njemačkih inženjera opreme za dijagnostiku, poslije čega su dobile kvaliikaciju rada sa opremom i mogućnost asistiranja ljekarima.

Rad u ovoj otalmološkoj ustanovi vršiće se, što je posebna novina, pod liderstvom dvojice ruskih eksperata oftalmologije – ljekara sa Instituta S. N. Fjodorova – dr med. sc. Sergeja Alpatova i dr Eduarda Starunova, specijalista otalmologije.

Osnivač Bolnice OPTIMAL, gospodin Milisav Zečević, uspjeo je da animira dvojicu hirurga iz svjetski poznatog Instituta S. N. Fjodorova za rad u Podgorici. Dr Sergej Alpatov je poznati hirurg, a dr Eduard Starunov vodeći je specijalista primjene lasera u oftal­mologiji. Oni imaju dugogodišnju karijeru u Rusiji i drugim državama svijeta. Stalni su učesnici konferen­cija u Engleskoj, Njemačkoj, Holandiji, Austriji. Autori su mnogobrojnih naučnih radova, članaka i knjiga. Otkrili su i patentirali jedinstvene metode liječenja različitih bolesti oka, za šta su dobili međunarodna priznanja u sferi otalmologije. Izuzetno je bitno i to što će doktori stalno da se nalaze u Crnoj Gori, tako da će pacijent u bilo koje vrijeme imati mogućnost da neposredno kontaktira svog ljekara. Ruski ljekari će, ističu u „Optimalu”, raditi operacije, konsultacije i koor­dinirati rad Bolnice. – Naši doktori imaju veliko iskustvo liječenja oboljenja makule – centralnog i najbitnijeg di­jela mrežnjače – ističe Anja Zečević, predstavnica „Optimala”.

Dnevna bolnica „Optimal” nalazi se u Podgorici. U novoj zgradi je savremeno opremljen prostor od 1.000 m2, koji nudi najugodnije uslove za rad ljekara i boravak pacije­nata. Bolnica posjeduje 6 kabineta i dvije operacione sale, koje su, kako ponosno ističu predstavnici „Optimala”, za sada prostorno najveće u Evropi. Pored dostupnosti soba za pa­cijente, ova zdravstvena ustanova nudi i mogućnost korišćenja posebnog komfornog apartmana za pacijente i njihove pratioce iz drugih gradova, ukoliko im je potreban smještaj za vrijeme liječenja. U sklopu Bolnice opremljena je moderna apoteka, a po potrebi se pružaju i usluge prevoza pacijenata.

Bolnica raspolaže modernom medicinskom opre­mom vodećih zemalja proizvođača iz Njemačke, Japana, SAD-a. Ona omogućava primjenu svih vrsta dijagnostike oka, prednjeg i zadnjeg segmenta, ali i istraživanje djelova oka koji ranije nijesu mogli biti uočeni. – Oprema je maksi­malno kompjuterizovana, što smanjuje na minimum uticaj čovjeka i pruža najpreciznije rezultate. Laser za skidanje di­optrije omogućuje sprovođenje izuzetno tačnih i kvalitetnih operacija, zato što, kako kažu u „Optimalu”, predstavlja za­dnju riječ tehnologije, i to je prvi takav laser koji je isporučen na teritoriji bivše Jugoslavije. On omogućuje skidanje diop­trije, ne samo kod kratkovidosti i astigmatizma, već i kod dalekovidosti. – Ponosno ističemo da se prvi u Crnoj Gori OCT kompjuterski aparat za sveobuhvatni pregled oka, nalazi se u „Optimalu”. Tako kompletirana oprema na današnji dan postoji samo u Engleskoj, Holandiji i Njemačkoj – navodi Anja Zečević.

Bolnica „Optimal” potrudila se i da svojim paci­jentima obezbijedi komfor u finansiranju usluga liječenja. Omogućeno je da pacijenti, uz preporuku ovlašćenih sa ove klinike, dobiju potrošački ili keš kredit, namijenjen za neop­hodno liječenje.

Mnogo je planova za dalji rad. – Za doktore koje smo već upoznali u Crnoj Gori možemo reći da su dobri ljudi i kvalitetni specijalisti. I mi, kao Bolnica „Optimal”, voljeli bi da sarađujemo sa doktorima, radi obezbjeđenja još boljih usluga našim pacijentima i uključenja u mrežu zdravstven­ih ustanova Crne Gore. Obezbjeđenje istih doktora savremenom opremom moglo bi da ih podstakne na pružanje još boljih i kvalitetnijih usluga. Posebnu pažnju ćemo pružati kvalitetu dijagnostike i liječenja. Postepeno ćemo povećavati broj operacija i uvoditi druge različite metode liječenja – entuzijastično najavljuju u ovoj ustanovi. Pored plasmana of­talmoloških usluga, u dugoročnom je planu i zadovoljenje ostalih medicinskih potreba pacijenata. – Crna Gora je preli­jepa zemlja. Trudićemo se da dnevna bolnica „Optimal” post­ane optimalan izbor pacijenata za kvalitetno i inovativno liječenje – poručuju iz ove ustanove.