UNDP pouzdani partner u procesu digitalizacije zdravstvenog sistema

0
102

Saradnja UNDP-a i Ministarstva zdravlja, tradicionalno se unapređuje kroz implementaciju zajedničkih projekata, naročito u sferi digitalizacije i umnogome će doprinijeti razvoju crnogorskog zdravstvenog sistema, a samim tim i očuvanju zdravlja građana, saopšteno je na sastanku ministra zdravlja Dragoslava Šćekića sa Danielom Gašparikovom, stalnom predstavnicom UNDP-a u Crnoj Gori.

Izražavajući očekivanje da će i u narednom periodu UNDP ostati pouzdani partner crnogorskog zdravstvenog sistema, ministar Šćekić je istakao da, uprkos brojnim obavezama i složenoj situaciji zbog pandemije, Ministarstvo zdravlja ima cilj da napravi ozbiljne iskorake u smislu poboljšanja kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga građanima.

Gašparikova je informisala ministra da je u sklopu novog programskog okvira saradnje između UNDP-a i Crne Gore za period 2023-2027, predviđen i nastavak saradnje sa Ministarstvom zdravlja.

„Naslanjajući se na postojeći projekat jačanja sistema zdravstva u Crnoj Gori i glavnu komponentu informatizacije Kliničkog centra Crne Gore, UNDP će nastaviti rad na uvođenju digitalnih tehnologija i u drugim domenima zdravstva. Rezultati analize koja je sprovedena tokom prve faze projekta koji se odnosi na razvoj Nacionalnog integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) ukazuju na to da je potrebno uspostavljanje sveobuhvatnog IZIS-a, kako bi se unaprijedila cjelokupna infrastruktura u zdravstvenom sektoru. Između ostalog, sistem će Ministarstvu omogućiti da u svakom trenutku ima precizne i neophodne podatke, koji će poslužiti donošenju odluka i definisanju strateških prioriteta, a pozitivno će se odraziti i na kvalitet pružanja usluga za građane i građanke Crne Gore”, rekla je Gašparikova.

Podsjetila je da je kancelarija UNDP-a podržala razvoj i implementaciju softverske platforme za praćenje nabavke i potrošnje medicinske i zaštitne opreme, kao i Digitalnog COVID sertifikata.

Ministar Šćekić naglasio je su za zdravstveni sistem svi projekti koji se sprovode uz podršku UNDP-a veoma važni i izrazio nadu da ćemo na bazi tih projekata napraviti ozbiljne iskorake u razvoju zdravstvenog sistema. On je kazao da je u procesu reformi zdravstvenog sistema, koje su prioritet, pomoć kroz proces digitalizacije i jačanje IT sektora jako značajna.

„Dosadašnji nivo IT sektora u zdravstvu nije mogao da pruži potpunu podršku i odgovori na sve potrebe za funkcionisanje zdravstvenog sistema. Brza realizacija svih ovih projekata značajno će doprinijeti da se unaprijedi zdravstveni sistem, a posebno nam je važan segment projekta koji se odnosi na Klinički centar Crne Gore, kao najveće i jedine zdravstvene ustanove tercijarnog niova, što je od velikog značaja za cijeli zdravstveni sistem“, istakao je ministar zdravlja.

On je naglasio je da je digitalizacija i kvalitetan informacini sistem jako značajan, posebno u ovom trenutku, kada se suočavamo sa promjemom dugih listi čekanja na specijalističke preglede i dijagnostiku.

„Liste čekanja su nešto što trenutno najviše pogađa naše građane, a što je, uz ljudski faktor, takođe vezane za IT sektor, jer očigledno ne može da obezbijedi kontrolu sistema, niti da prepozna sve nedostatke i iskoristi određene mogućnosti kako bi se liste čekanja smanjile, a sistem zakazivanja organizovao na pravi način. To je jedan od naših prioriteta na čijem rješavanju intenzivno radimo,“ kazao je Šćekić.

On je rekao da je isključivi interes Ministarstva zdravlja da se unaprijedi javno zdravstvo, što je ozbiljan i dug proces,ali je, kako je kazao, najbitnije napraviti dobru osnovu, kako bi se u budućnosti izgrađivao na zdravim osnovama. Ministar je naglasio da je težnja i saradnja i kvalitetno partnerstvo sa privatnim zdravstvenim ustanovama, ali ne nikako na uštrb javnog zdravstva.

Ministar Šćekić osvrnuo se i na dugovanja Fonda za zdravstveno osiguranje, koji kako je kazao, značajno opterećuju funkcionisanje sistema. On je naveo da je, s obzirom da država mora prije svega da bude odgovorna prema zdravstvenom sistemu i zdravlju građana, na tu temu sa ministrom finansija održao konstruktivan sastanak i da će se kroz novo planiranje budžeta i rebalans posvetiti ozbiljna pažnja zdravstvenom sistemu, što u prethodnom periodu nije bio slučaj.

On je najavio nastavak realizacije projekata koji su iz nekog razloga obustavljeni u prethodnom periodu, u prvom redu izgradnja Infektivne klinike, Klinike za mentalno zdravlje, objekta Doma zdravlja u Pogdorici, rekontrukcija hematologije, PET skener i drugih.

Podgorica, 18. maj 2022.g.

Ministarstvo zdravlja Crne Gore