Uticaj toplotnih talasa na zdravlje

0
388

[heading]U Crnoj Gori započela javna kampanja o uticaju toplotnih talasa na zdravlje, tokom koje će stanovništvo biti edukovano o problemima koji visoka temperatura vazduha može da izazove u odnosu na ljudski organizam i načinima zaštite. Odštampani edukativni flajeri mogu se dobiti u ambulantama izabranih doktora.[/heading] Javna kampanja „Informisanje i podizanje svijesti kod ljudi o uticaju toplotnih talasa na zdravlje stanovništva i osjetljivih populacionih grupa” započela je 26. jula, predstavljanjem promo­tivnih flajera, brošure i postera, te prikazivanjem spota koji će se narednih mjeseci emitovati preko elektronskih medija. Kam­panju je organizovao Institut za javno zdravlje, u saradnji sa Hidrometeorološkim zavodom i Crvenim krstom Crne Gore, uz finansijsku podršku Vlade Republike Njemačke, odnosno Agencije Federalnog ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju (GIZ).

toplotni talasKoordinator projekta, Mladenka Vujošević iz Instituta za javno zdravlje, kazala je da je edukativni materijal o zaštiti od toplotnih talasa proslijeđen domovima zdravlja i drugim zdravst­venim ustanovama, te da je cilj kampanje informisanje i podizanje svijesti ljudi o uticaju toplotnih talasa na zdravlje.

– Primarni cilj mjera prilagođavanja u sektoru javnog zdravstva na klimatske promjene je smanjiti stepen bolesti, povreda, invalidnosti i patnji. Za uspješno sprovođenje mjera neophodno je unaprijediti znanje o klimatskim promjenama. U sklopu javne kampanje o uticaju toplotnih talasa na zdravlje, pripremljeni su flajeri i posteri, preporuke za zaštitu djece, trudnica, starijih osoba i hroničnih bolesnika. Distribuirali smo ih u sve domove zdravlja i druge zdravstvene ustanove, dispanzere za djecu, te ambulante izabranih doktora za odrasle, kao pomoć u pružanju zdravstvene zaštite s ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja stanovništva. Pripremili smo, takođe, flajere ‘Zaštitimo se od vrućina’ i preporuke za opštu populaciju, koji će se distribui­rati preko dnevnih listova. Distribucija lajera vršiće se i tokom avgusta, u skladu sa vremenskim prilikama – naglasila je Vujošević.

GIZ pomaže i druge projekte

Predstavnica GIZ-a Jelena Peruničić kazala je da je kampanja o uticaju toplotnih talasa na zdravlje finansirana kroz  regionalni projekat GIZ-a „Klimatske promjene na Zapadnom Balkanu”, koji je obuhvatio pet zemalja, te kroz podršku lokalnim institucijama u jačanju kapaciteta za praćenje klimatskih promjena.

– Potreba podrške ovakvog vida kampanje nije samo u činjenici da posljednih godina postoji značajan porast tempera­ture, smanjenje padavina i pojave suša. Klimatske promjene vode pojavi češćih talasa temperature koje prelaze četrdeseti podiok Celzijusove skale, što dovodi do povećanog rizika po zdravlje, pa bez adekvatne adaptacije na promjene nastaju razne socijalne i ekonomske štete u društvu. Shodno tome, Njemačka vlada je podržala javnu kampanju u saradnji sa crnogorskim institucijama, a u cilju podizanja svijesti o uticaju visokih temperatura na zdravlje ljudi i o mjerama u ovakvim situacijama. Kampanja je samo mali korak ka razvoju efikasnog sistema upozoravanja na zdravstvene rizike vezane za veće temperature – kazala je Peruničić, ističući da jedan od ciljeva programa treba da bude razvijanje međusektorske saradnje, te podizanje svijesti o zdravst­venim rizicima zbog takvih nepogoda.

Bez visokog nivoa javne svijesti o rizicima po zdravlje, kazala je ona, mala je vjerovatnoća da će ljudi uzeti u obzir upozo­renja o tome.

– Podizanje nivoa svijesti je krucijalno kako za zdravst­vene radnike, da bi njihove poruke doprle do ljudi, tako i za druge ljude. Zato bi trebalo poboljšati saradnju sa medijima, koji te poruke najefikasnije mogu da prenesu velikom broju ljudi. GIZ će podržati i izradu strategije za klimatske promjene u zdravstvenom sektoru, te izradu lokalnih planova za upravljanje poplavama i sušama, u saradnji sa Direkcijom za vanredne situacije. Nadamo se da će ovaj projekat o toplotnim talasima biti početak održivog angažmana nacionalnih partnera, odnosno Vlade, stručnjaka i civilnog društva, kao i drugih koji se bave adap­tacijama na klimatske promjene – kazala je Peruničić.

Djeca i trudnice najosjetljiviji

Kod jakih vrućina djeca zahtijevaju posebnu pažnju jer su uglavnom zavisna od odraslih. Dr Joksimović kaže da vrućina kod djece može izazvati značajne probleme, pa ih je nužno pripremiti za visoke temperature.

– Kožu djece treba održavati rashlađenom, djecu rashlađivati kupanjem, aktivnosti s njima planirati za onaj dio dana kada je manje toplo, voditi računa o njihovoj ishrani i nuditi ih češće vodom, a ne čekati da sama potraže. Nije preporučljivo putovati s djecom u vrelom periodu, pa se to mora značajno ograničiti. Veći rizik od visokih temperatura imaju ona djeca kod kojih postoje teškoće sa disanjem, imaju astmu, srčana oboljenja ili problem sa bubrezima, neke poremećaje u razvoju ili, recimo, akutne infekcije.