”Vođena” (guide) implantologija

0
986

Zatim je izvršeno dizajniranje vodiča (guide-a). Ova nova opcija u softveru omogućava kreiranje guida koji u potpunosti odgovara svakom slučaju u smislu oblika, redukcije i potpore stabilnosti okolnih zuba i tkiva.

Fajl sa završenim dizajnom se prosledjuje u 3D printer gde se vrši trodimenzionalno štampanje vodiča. Izborom vođice, softver automatski dizajnira i mesto za vođicu u koje se pre hirurgije ona postavlja i fiksira za vodič.

U poslednjoj fazi se vodič postavlja u usta pacijenta i vrši preparacija ležišta implantata. Preparacija se vrši posebnim borerima iz seta za navigacionu implantologiju koji na sebi imaju stopere tako da je dubina ležišta preparacija već predviđena položajem vođice. Nakon izvedene preparacije, implantat se postavlja u ležište.

Po uspešno izvršenoj implantaciji urađen je kontrolni ortopantomograf snimak.

Kompjuterom vođena implantologija, definitivno je put kojim ide moderna implantologija. U svakodnevnoj implantološkoj praksi veliki broj slučajeva se može sigurno, bezbedno i zadovoljavajuće rešiti klasičnom implantatnom hirurgijom. Međutim i kod iskusnih implantologa se može desiti previd u smislu određivanja pozicije za ugradnju implantata koji se u najvećem broju slučajeva više ne može korigovati. Takođe, vođena implantologija proces ugradnje implantata čini sigurnijim u smislu prevencija intraoperativnih komplikacija i omogućava nam lakšu komunikaciju i informisanje pacijenta u preimplantatnom planiranju. Svakim danom protokol kompjuterskog planiranja i izrade vodiča postaje sve jednostavniji i primenjiviji u svakodnevnoj implantologiji.

Doc. dr Zoran Vlahović, spec. oralne hirurgije