XVII Evropska nedjelja imunizacije – Dug život za sve

0
196

Dr Biljana Ivelja, spec. pedijatar

Dom zdravlja, Cetinje

 

Evropska nedkelja imunizacije je godišnji događaj koji ie inicirala SZO 2005. godine, a u čije obilježavanje se uključila i Crna Gora.Obilježava se svake treće  nedjelje aprila, a SZO četvrte nedjelje aprila.

Ove godine obilježava se XVII po redu nedjelja imunizacije u Evropskom regionu Svjetske zdravstvene organizacije, pod sloganom „Dug život za sve”, sa ciljem da se svima u svakoj zemlji omogući podjednaka dostupnost vakcina, što bi koreliralo sa dugim i zdravim životom.

Nedjelja imunizacije je inicijativa koja je koordinirana od strane Regionalne kancelarije SZO za Evropu u saradnji sa zemljama članicama i partnerima, u cilju povećanja obuhvata i izgradnje pozitivnih stavova u vezi neophodnosti potrebe zaštite svakog djeteta/osobe od bolesti koje se mogu spriječiti vakcinacijom, sa posebnim akcentom na djecu iz teško dostupnih vulnerabilnih i marginalizovanih grupa.

Imunizacija je jedna od najuspješnijih javnozdravstvenih inicijativa kojom  se preveniraju bolesti, komplikacije i smrtni ishodi od vakcinama preventabilnih bolesti, među kojima su dječija paraliza, difterija, tetanus, veliki kašalj, hepatitis B, morbili, zaušci, rubela, neke vrste zapaljenja pluća, prolivi izazvani rotavirusom i rak grlića materice

Svoju efikasnost   vakcine  i iminizacija  su pokazale  u  pandemiji  Covid 19,  kada  je nakon masovne imunizacije  svjetske populacije  uspješno kontrolisana pandemija; značajno se smanjio broj smrtnih ishoda i komplikacija, broj oboljelih, što ukazuje  na  skori kraj pandemije ove  virusne  bolesti.

Na žalost,  posljednjih godina suočavamo se sa  značajnim padom vakcinacije  djece  starosti do 6 godina, što svakako doprinosi povećanom riziku za pojavu  epidemija bolesti  koje se pravovremenom vakcinacijom mogu spriječiti. Zaboravljamo značajne  činjenice  da je imunizacija doprinijela iskorjenjivanju velikih boginja i doprinosi iskorjenjivanju dječije paralize. Morbili, parotitis rubella, velikI kašalj, tetanus, difterija donedavno su bile skoro zaboravljene bolesti  iz razloga što su izazivači ovih bolesti  pravovremenom imunizacijom skoro nestali iz cirkulacije. Pitanje  je zašto dovodimo u sumnju efikasnost i nužnost  vakcinacije, kao i zdravlje svoje djece  i populacije uopšte.

U svrhu toga, pod inicijativom  Instituta za javno zdravlje Crne Gore, preduzimaju  se aktivnosti – edukacija zdrastvenih radika, pružanje stručno-metodološke pomoći svim učesnicima u izvođenju imunizacije, revizija vakcinalnih kartona, pozivanje roditelja  na vakcinaciju djece, upućivanje izgrađenih poruka o imunizaciji ka medijima, zdravstvenim radnicima, donosiocima odluka i opštoj populaciji – doprinoseći usvajanju znanja i izgradnji pozitivnih stavova ka imunizaciji.

Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije je da se poštuje redovan kalendar imunizacije i ne odlaže vakcinacija, da nam se ne bi vratile visokozarazne bolesti koje su uz pomoć vakcina gotovo zaboravljene

Pravovremena vakcinacija je od neprocjenjivog značaja za zaštitu stanovništva od ozbiljnih i po život opasnih zaraznih bolesti, a svaki prekid sprovođenja imunizacije dovodi djecu i cjelokupnu zajednicu u neposredan rizik od obolijevanja i gubitka kolektivnog imuniteta.

Pad vakcinisane djece ispod 95% je veoma opasan jer smo u povećanom riziku za pojavu novih epidemija.

Zahvaljujući vakcinaciji imuni sistem djeteta se jača i uči da se uspješno izbori sa infekcijama protiv kojih se vakciniše, ali i da ubrzanije odgovori i na druge slične izazivače bolesti, među kojima je i Covid-19.

Poruke:

Donosioci odluka treba da kreiraju profesionalni, edukativni i socijalni sistem  podjednake dostupnosti vakcina.

Zdravstveni radnici treba da budu ključni izvor informacija o vakcinama za roditelje.

Izgradnjom povjerenja u vakcine spašavaju se životi.

Svaki roditelj treba da igra ključnu ulogu  u zaštiti svoje djece izborom da ih vakciniše. Svako dijete zaslužuje da bude zaštićeno od vakcinama preventabilnih bolesti.

Istraživači na polju vakcina spasili su milione života razvojem bezbjednih i efikasnih vakcina.

Radeći na tome da svako dijete primi potrebne vaccine, bivamo zaslužni za kreiranje budućnosti bez vakcino preventabilnih bolesti.

Vakcine štite od bolesti, spašavaju živote i stvaraju osnovu za dug i zdrav život.

Vakcinacijom protiv zaraznih bolesti ne štite se samo vakcinisani, već i oni oko njih.

Zahvaljujuću vakcinaciji, broj slučajeva dječije paralize je od 1988. godine redukovan za 99%.

Zajedno možemo iskorijeniti polio.

Vakcinacijom protiv infekcije izazvane humanim papiloma virusom (HPV) možemo prevenirati 90% karcinoma grlića materice.

HPV vakcina u kombinaciji sa skriningom je najefikasnija strartegija u prevenciji karcinoma grlića materice.

Morbile su jedna od najzaraznijih bolesti. Nevakcinisana djeca ispod 5 godina života su u najvećem riziku od obolijevanja i komplikacija, uključujući smrtni ishod.

Rubela infekcija kod trudnica može izazvati pobačaj ili kongenitalne malfomacije ploda. Vakcinacijom u djetinjstvu štiti se osoba čitav život.

Vakcina protiv hepatitisa B je 95% efikasna u prevenciji infekcije, razvoju hronične bolesti i karcinoma jetre uzrokovane hepatitisom B.

Dostizanje i održavanje kolektivnog imuniteta populacije protiv zaraznih bolesti vakcinacijom je suština zajedničkih napora u svijetu.