Zaokružen značajan projekat

0
407

[heading size=”5”]Povodom obilježavanja 19. decembra, Dana Kliničkog centra Crne Gore, dva dana ranije, 17. decembra 2010. godine, u Amfiteatru Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore upriličena je svečanost otvaranja novog dijagnostičkog segmenta zasnovanog na primjeni magnetne rezonance i kompjuterizovane tomografije u Institutu za bolesti djece. Ovim je, prema ocjeni promotera projekta, konačno zaokružen segment osavremenjavanja ovog oblika aparature u Dječijem institutu. Prisutnima su se ovom prilikom obratili ministar zdravlja doc. dr Miodrag Radunović, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore dr Kenan Hrapović i direktorka KC CG prim. dr Olivera Miljanović.[/heading]

2010. bila je godina koja je pred rukovodstvo Klinčkog centra postavila veliki broj izazova. Prezentujući efekte ovogodišnjeg rada u ovoj ustanovi, prim. dr Olivera Miljanović, direktorka Kliničkog centra Crne Gore, navela je kao značajna ostvarenja: sprovođenje programa stručnog osposobljavanja kadra uprkos preprekama koje je postavila ekonomska kriza, uvođenje novih koncepata liječenja, nabavku visokokvalitetne opreme, rekonstrukciju postojećih i izgradnju sasvim novih kliničkih jedinica, te uspjeh u jačanju efektivnosti i dostupnosti medicinske usluge. Zahvaljujući podršci, prije svega od strane Ministarstva zdravlja i Fonda za zdravstveno osiguranje, potom i od strane brojnih dobrot­vora, u Centru je tokom 2010. otvorena Klinika za onkologiju i radiologiju, nabavljena nova oprema za scintigrafrju paratir-eoidne i tireoidne žlijezde ili cijelog tijela (usljed čega je po prvi put omogućeno ne samo sprovođenje uspješnog dijag-nostikovanja, već i terapije pacijenata), profunkcionisala je osavremenjena protetička terapija koljena, u februaru se otpočelo sa primjenom koncepta hitnog ortopedskog zbrinja­vanja tokom 24-48 časova od prijema pacijenta, ukinute su liste čekanja za kateterizaciju i koronografju, značajno je povećan broj kardiohirurških intervencija (tokom prošle godine izvršeno je 420 zahvata), smanjeno je vrijeme čekanja na operaciju kuka ili koljena (3-4 mjeseca), adaptirane su i rekonstruisane prostorije u nekoliko kliničkih sektora, a zahvaljujući saradnji sa ostalim institucijama radi se na stalnom obezbjeđivanju nove medicinske opreme. Kraj 2010. obilježio je još jedan uspješno realizovan projekat: nabavka aparata za magnetnu rezonancu i kompjutersku tomografju, prvog ove vrste kod nas koji je namijenjen dijagnostikovanju djece. Projekat koji je, prema riječima dr Kenana Hrapovića, vrijedan oko 700.000 evra, podržao je Fond za zdravstveno osiguranje, koji je pored ovih fnansijskih sredstava obezbije-dio i dodatnih 100.000 evra namijenjenih za adaptaciju prostorija Instituta za bolesti djece u kojima će aparat biti dostupan.

Podsjećanjem na projekat opremanja Angio sale Instituta od prije dvije godine, ministar zdravlja doc. dr Miodrag Radunović, izrazio je zadovoljstvo zbog uspješnog zaokruženja procesa dobavljanja moderne rendgenske medicinske opreme namijenjene za rad u Institutu. – Iskoris­tio bih ovu priliku da pred kraj godine poručim da imajući u vidu naš glavni zadatak, a to je obezbjeđivanje kvalitetne, efkasne i dostupne zdravstvene zaštite, moramo intenzivirati aktivnosti na optimizaciji sistema. Ovo između ostalog podrazumijeva defnisanje novih standarda i normativa za II i III nivo zdravstvene zaštite, izradu osnovnog paketa usluga za ta dva nivoa, izradu kliničkih smjernica i vodiča, te rješenja za novi sistem plaćanja u bolnicama i Kliničkom centru Crne Gore – istakao je ministar Radunović pozivajući na koor-diniranost u radu u cilju obezbjeđivanja društvene koristi.

Nalazeći da se uspjeh zbog ostvarenja ovakvih projekata može sagledati i u značajnom skraćenju procesa liječenja i smanjenju njegovih troškova, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, dr Kenan Hrapović, iskazao je spremnost te ustanove da i ubuduće podrži projekte ove vrste. – Put i rezultati koji su evidentni i priznati, dobar su dokaz da zdravstvo u Crnoj Gori ima veliku ulogu, sa tendencijom evropskog napretka – ocijenio je dr Hrapović u svom pozdravnom govoru.