Zdravstveni turizam

0
1404

ztZdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i nesposobnosti. (WHO, 1948)

Zdravlje je multidimenzioni fenomen dinamične ravnoteže u kome se odnos između individue

i njene okoline, kako socijalne tako i fizičke, mora shvatiti kao integralan (cjelovit) (WHO, 1984).

Turizam obuhvata sve aktivnosti osoba na putovanju i prilikom boravka u mjestima izvan

njihovog uobičajenog prebivališta u razdoblju ne dužem od jedne godine, a u svrhu odmora, poslovnih i ostalih razloga.

Zdravstveni turizam je složena društvena aktivnost  u kojoj bitno mjesto zauzima stručno i  kontrolisano korištenje prirodnih ljekovitih potencijala, postupaka fizikalne medicine i programiranih fizičkih aktivnosti u svrhu održavanja i unapređenja fizičkog, mentalnog i duhovnog zdravlja turista, te poboljšanja kvaliteta njihovog života (UNWTO, 2015).

Vjekovna težnja ljudi da što duže ostanu zdravi, mladi i lijepi raste s blagostanjem stanovnika. Stoga se, osobito u razvijenim zemljama svijeta, javljaju različiti sadržaji turističke ponude koji nastoje primjereno odgovoriti na sve profiliranije zahtjeve tržišta.

Zdravstveni turizam smatra se jednim od najbrže rastućih segmenata turističke potražnje. Njegovo tržište  u  svjetskim  razmjerama  raste  po  godišnjoj  stopi  od  19 do 25% i predviđa se njegov dalji rast u narednim godinama (WTO).

Zdravstveni turizam predstavlja uspješno kombinovanje zdravstvenih tretmana, bolničkih,  hotelskih i drugih usluga u turističkoj destinaciji. Riječ je o vrsti turizma koju poznajemo pod brojnim nazivima (zdravstveni, medicinski, lječilišni, banjski, wellness turizam). Terminološku nejasnoću nerijetko prati i nejasnoća vezana uz obilježja potražnje. U tom smislu, potrebno je ukazati i na činjenicu da je potražnju za ovim oblikom turizma moguće raščlaniti na brojne tržišne podsegmente.

1. Liječilišni turizam

Lječilišni turizam se definiše kao vrsta složene zdravstvene i turističke aktivnosti koja se provodi u prirodnim lječilištima, u kojima ključno mjesto zauzima liječenje i rehabilitacija različitih bolesti i stanja, oporavka i sprečavanja bolesti uz stručnu primjenu prirodnih ljekovitih faktora i postupaka fizikalne medicine i rehabilitacije.

2. Medicinski turizam

Podrazumijeva putovanje sa ciljem traženja različitih medicinskih usluga (hiruških zahvata, transplantacija, dijagnostike, plastične hirurgije, stomatoloških usluga…) pri čemu se narušeno zdravlje poboljšava i oporavlja na duži rok.

3. Wellness

se definiše kao skup svih veza i fenomena koji rezultiraju iz putovanja i boravka ljudi čiji je glavni cilj očuvanje i unapređenje zdravlja. (Mueller and Kaufmann). Glavna uloga wellnessa je briga o zdravlju, odnosno održavanje tijela i duha zdravim, te održavanje kondicije.

Medicinski wellness

Danas je u svijetu sveprisutan medicinski wellness, koji predstavlja organizovano provođenje zdravstveno-preventivnih i kurativnih programa uz multidisciplinarni tim koji obuhvata ljekara, nutricionistu, fizioterapeuta, spa i wellness terapeuta, sa ciljem prevencije bolesti, očuvanja i unapređenja zdravlja.

Konkurentnost određene turističke destinacije na turističkom tržištu zavisi o tome koliko će uspješno slijediti trendove i strateške odrednice na turističkom tržištu, pri čemu je potrebno poseban naglasak staviti na valorizaciju vlastitih prirodnih, kulturnih i kadrovskih resursa, istorijskog nasljeđa uz sagledavanje objektivnih mogućnosti u djelatnosti zdravstva i turizma.

Potrebno je oblikovati kvalitetan i tržišno prepoznatljiv zdravstveno-turistički proizvod, u skladu sa mogućnostima i specifičnostima određene turističke destinacije.

Uticaj zdravstvenog turizma

Napredak zdravstvenog turizma ima  ogroman uticaj ne samo na korisnike usluga, nego i na ekonomski, socijalni, poslovni i medicinski sektor  države u kojoj se razvija, kao i na životnu sredinu.

Uticaj na zdravstveni sektor

Inovacije u zdravstvenim rješenjima

Inovacija u najvećoj mjeri proizlazi iz potreba. Kada je riječ o zdravstvenim rješenjima, postoji velika potražnja za inovacijama. Kako bi zadovoljili ove inovacijske zahtjeve, mnoge zemlje ispituju različite specijalizovane mogućnosti liječenja, bez obzira na njihov status razvoja.

Danas amerikanci  dolaze u Indiju, Tajland ili Singapur za operaciju srca, iako je slična ili čak naprednija tehnologija dostupna kod kuće – to više nije čudna pojava.

Poboljšanja u zdravstvenim rješenjima

Bolnice u bilo kojoj regiji uvijek pružaju određenu količinu osnovne usluge lokalnim stanovnicima. Ove usluge  godinama stagniraju bez ikakvih pokušaja izmjene ili modernizacije. Pojavom  inostranih državljana koji žele da koriste neke od medicinskih tretmana,  cijeli se scenarij mjenja –  kupuje se najsavremenija medicinska oprema, napredni dijagnostički sadržaji, uvode napredni hirurški zahvati itd. To je učinak zdravstvenog turizma na zdravstveni sistem  države.

Povećanje broja zdravstvenih stručnjaka

Uz uvođenje novih tehnologija i dijagnostičko-terapijskih procedura, stvara se potreba za ljudima koji ih mogu primjenjivati. Zdravstveni turisti traže ljekare sa reputacijom, i njihovo zapošljavanje ne podiže samo kvalitet određene medicinske ustanove već i kvalitet cjelokupnog zdravstvenog sistema. Imperativ za ustanove koje se bave zdravstvenim turizmom jeuvođenje internacionalnih standarda i akreditacija u zdravstvenim ustanovama