Zdravstveni turizam

0
1470

Glavno pitanje je koji su to proizvodi zdravstvenog turizma u kojim Crna Gora može na održiv način odgovoriti u periodu od 5 do 10 godina, sagledavajući svoje potencijale i mogućnosti ulaganja.

Turizam predstavlja jednu od najvažnijih privrednih aktivnosti  Crne Gore. No, koristi koje Crna Gora može dugoročno imati od turizma sasvim sigurno nisu još uvijek dovoljno dobro iskorištene, kako zbog nedostatka kvalitetno osmišljenog  turističkog razvoja, što se ogleda  u prevelikoj zavisnosti o ljetnom turizmu u priobalju (turizam sunca i mora). U takvim uslovima, razvoju ostalih turističkih proizvoda, nezavisno o potencijalu resursno atrakcijske osnove i tradicije, ne pridaje se dovoljna pažnja. To se, među ostalim, odnosi i na proizvod zdravstvenog turizma.

Stoga je neophodno:

  • Uraditi strategiju razvoja zdravstvenog turizma Crnoj Gori;
  • Paralelno s tim pripremati nepohodnu prateću legislative;
  • Krenuti u process akreditacije zdravstvenih ustanova;
  • Uspostaviti potrebne edukativne programe/škole za planirani kadar u zdravstvenom turizmu;
  • Postavljanje prioritetnih obaveza lokalnim samoupravama u mjestima određenim za razvoj zdravstvenog turizma, u planiranju i provođenju sanacije  postojeće i razvoja nove urbane infrastrukture potpuno usmjerene na ispunjavanje tehničkih normi, a u cilju zaštite životne sredine;
  • Raditi na međunarodnoj afirmaciji “ekološke države“, poštujući principe zaštićenog ambijenta kroz   primjenu najviših standarda zaštite životne sredine;
  • Dodjeljivanje Institutu Igalo status lječilišnog mjesta – banjskog lječilišta. Kao svojevrstan nacionalni brend, Institut treba da bude okosnica razvoja zdravstvenog turizma Crne Gore definisanog predlogom „Prostornog plana RCG“, širenjem vlastite, provjerene tehnologije i stručnog kadra,  u mjestima koja će se proglasiti kao lječilišna mjesta, banjska lječilišta i oporavilišta, ukljućujući i šire zaleđe priobalja.

 

Dr Marina Delić, spec. fizijatar*
Institut „Simo Milošević“ Igalo

*Autor je predsjednik Upravnog odbora Klastera zdravstvenog turizma Crne Gore