Zdravstveni turizam

0
1470

Poboljšanje procesa znanja

Dijeljenje, pohranjivanje i tumačenje dostupnih medicinskih zapisa i datoteka, proces nazvan “Obrada znanja” učinio je medicinski sistem transparentnim  širom svijeta. Pojavom World Wide Weba, medicinski postupci, case history (istorija slučajeva pacijenata), sada su dostupni medicinskim profesionalcima širom svijeta. To daje široke mogućnosti  za razmjenu znanja, čime se značajno poboljšava cjelokupno pružanje zdravstvenih usluga.

Pojava podržavajuće infrastrukture zdravstvenom turizmu

Privatna zdravstvena osiguranja, veliki broj facilitatora, različite ponude  turističkih odmora, raznovrsnih izbora putovanja i raznovrsnih smještajnih kapaciteta. Osim toga, uključivanje bankarskog sektora kroz  olakšao davanje kredita sa dobrim uslovima, i jednostavan pristup gatewayima za plaćanje putem Interneta.

Ostali pozitivni uticaji

Društveni uticaj

Zdravstveni turizam značajno doprinosi  poboljšanju cjelokupne zdravstvene zaštite, unapređuje infrastrukturu  i podiže stopu  zapošljavanja stvaranjem novih radnih mjesta.

Finansijski učinak

Prema novijim medijskim izvještajima, medicinski turizam uskoro će biti ključni donosioc novca, time dajući značajan doprinos u BND-u.

Uticaj na privredu

Zdravstveni turizam  značajno utiče na rast i razvoj mnogih bliskih/povezanih privrednih grana:

  • Drugi oblici turizma
  • Farmaceutiku
  • Razvoj specijalnih agencija/facilitatora u zdravstvenom turizmu
    • Javni i privatni sektor

Intelektualni utjecaj

Zemlja koja napreduje u zdravstvenom sektoru turizma će doživjeti manje fenomen “Brain – dr ain” koji označava odliv   stručnjaka iz zemlje  u stranu državu u potrazi za boljim poslom i finansijskim   mogućnostima.

Politički uticaj

Kada jedna zemlja služi kao glavna turistička destinacija za druge, političke veze između tih nacija postaju jače.

Važnost zdravstvenog turizma na globalnom nivou proizilazi ponajprije iz činjenice da je riječ o proizvodu koji, na globalnom nivou, iskazuje iznadprosječne godišnje stope rasta zbog ubrzanog starenja populacije i sve veće orijentacije na zdravi život u većini razvijenih, turistički emitivnih država svijeta. Budući da takve trendove treba očekivati i u budućnosti, zdravstveni turizam na globalnom nivou ima potencijal za dugoročno održivi rast i razvoj, te da postane jedan od vodećih motiva turističkih putovanja.

v Usluge u zdravstvenom turizmu nisu sezonalnog karaktera

v Prosječna dužina boravka je duža (8-10 dana) nego u drugim turističkim granama (3-5 dana)

v Stvara radna mjesta za lokalno stanovništvo tokom cijele godine

v Po jedinici troškova je za 1/3 veća nego u ostalim turističkim granama

v U zdravstvenom turizmu gosti su  skloni većem trošenju , što pokreće stvaranje komplementarnih usluga,  stvarajući višestruku korist destinaciji.

Orijentacija pojedine turističke destinacije na zdravstveni turizam ima veliko ekonomsko značenje, jer djeluje u sinergiji sa ostalim oblicima selektivne turističke ponude (kulturni, gastro, sportski, agro…) te osigurava cjelogodišnje poslovanje.

Zdravstveni turizam će biti pokretač razvoja određene turističke destinacije samo onda, ako destinacijski menadžment prepozna mogućnosti raspoloživih resursa sa interesima globalnog tržišta, te na ovim polazištima osigura izazovan i konkurentan zdravstveno-turistički proizvod.

Crna Gora sa svojim dobrim osnovama i u javnom i u privatnom zdravstvu ima potencijal da razvije zdravstveni turizam prve klase.

Razvoj dobre zdravstvene reputacije, sa javnim i privatnim pružaocima usluga, prateći stroge međunarodne standarde (licenciranje, akreditacija, sertifikovanje) a uz relativno niske cijene u poređenju sa drugim zemljama, ima potencijal da privuče pacijente iz regiona, a i iz svijeta, da im se pruže zdravstvene usluge u Crnoj Gori.

Pozicioniranje turizma kao glavnog pokretača privrednog razvoja ima kao rezultat povećavanje zaposlenosti i smanjenje siromaštva. To se takođe odnosi i na zdravstveni turizam  kao momentalno jednu od nabrže rastućih grana turizma u svijetu (15-20%).

Turizam je jedna od prioritetnih grana razvoja u Crnoj Gori, koja značajno doprinosi bruto domaćem proizvodu (BDP) i predstavlja zamajac za unaprijeđenje ostalih sektora privrede. Na području klasičnog turizma Crna Gora djeluje u okruženju turističkih velesila (Italija, Grčka i Turska), a daljim evropskim integracijama u budućnosti će dijeliti sudbinu regiona, gdje trendovi u toj oblasti već pokazuju stagnaciju i blagi pad interesovanja. Utoliko je važnije imati na umu da Crna Gora, sa pravilno odabranim razvojem, može u relativno kratkom periodu zauzeti značajnu, pa i lidersku poziciju u oblasti zdravstvenog turizma. U tom razvoju, Institut Igalo treba da ima   posebno mjesto, jer posjeduje dugogodišnju praksu, tradiciju i mjesto koje je izborio na evropskom tržištu, rezultate, iskusne kadrove i fakultet za stvaranje novih kadrova, koji mogu u potpunosti zadovoljiti sve zahtjeve tržišta.

Pri usvajanju razvojnog koncepta zdravstvenog turizma u RCG važno je ukazati na značaj pojedinih oblika i načina pružanja zdravstveno-turističkih usluga sa polazišta njihove moguće uspješne tržišne valorizacije, a sve sa ciljem proširenja ukupne turističke ponude i osiguranja cjelogodišnjeg poslovanja.