01. april – ODRŽAN SASTANAK DIREKTORA JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA

0
266

Ministar zdravlja prof. dr Budimir Šegrt sa saradnicima održao je sastanak sa direktorima svih javnih zdravstvenih ustanova. Sastanku su prvi put prisustvovali i novoimenovani direktori domova zdravlja i bolnica, koji su upoznati sa pravilima i načinom rada zdravstvenih ustanova, koji treba da bude konkretna realizacija poslovne politike i načina rada Ministarstva zdravlja.

Prema riječima ministra Šegrta, zajednički interes svih zdravstvenih institucija je da zdravstveni sistem na svim nivoima dobro i kvalitetno funkcioniše na zadovoljstvo građana, uz poštovanje principa realnog planiranja potreba i racionalizacije potrošnje. U tom smislu, ministar Šegrt je upozorio da je detaljna analiza, koju su uradili Ministarstvo zdravlja i ZU Apoteke Crne Gore Montefarm, za prvi kvartal 2016.godine, pokazala neracionalnu potrošnju u oblasti ljekova, a utvrđeno je i uvećanje troškova po osnovu bolovanja. Zato su, kako je kazao ministar, direktori u obavezi da sprovode svakodnevne kontrole potrošnje ljekova i propisivanja bolovanja, uz apsolutnu primjenu mjera racionalizacije, koje svakako neće uticati na kvalitet pružanja zdravstvene zaštite. Posebna pažnja posvećena je zaradama zaposlenih u zdravstvu. Naglašavajući da zarade u zdravstvu nijesu dovoljne, u odnosu na težinu i složenost posla, ministar Šegrt je kazao da je, zahvaljujući velikim naporima Ministarstva zdravlja i podršci Vlade Crne Gore, u granicama mogućeg, ostvareno najveće moguće povećanje plata zdravstvenim radnicima. Ministar Šegrt je naglasio da je obaveza svih da zdravstveni sistem bude organizovaniji, efikasniji, kvalitetniji, jer je zdravstvo jedan od najvažnijih segmenata svake države čije je funkcionisanje odgovornost, kako Ministarstva zdravlja i svih institucija unutar zdravstvenog sistema, tako i cjelokupnog društva.