svijet avgust 2020

01. jul – Antartik se zagrijava tri puta brže

/Objavio