01. mart – Održan sastanak povodom nasilja djece i njihovom budućem razvoju

0
388

Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović razgovarao je sa šefom kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžaminom Perksom i pedijatrom Nadin Burk Haris iz San Franciska, osnivačem i predsjednicom centra za unapređenje kvaliteta života mladih u San Francisku.

Tema sastanka bila je uticaj nasilja u djetinjstvu na kasniji razvoj kardiovaskularnih, malignih i autoimunih bolesti. Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović upoznao je predstavnike UNICEF-a sa osnovnim pravcima djelovanja ministarstva zdravlja u preventivnoj bolesti sa ciljem podizanja kvaliteta zdravstvenih usluga. UNICEF će dati punu podršku jačanju patronažne službe u dijelu podrške roditeljima nakon rođenja djeteta za davanje uputstava za ishranu i njegu djece što ima za cilj jačanje povezanosti između roditelja i djece.

Dr Nadin Burk Haris je dala punu podršku prezentovanim planovima i aktivnostima u prevenciji kardiovaskularnih bolesti i gojaznosti djece i odraslih uz sugestije da se problemi zlostavljanja djece moraju rano prepoznati i njihovi loši efekti sprečavati u začetku.
Predstavnici UNICEF-a iskazali su veliko zadovoljstvo pokretanjem akcije rješavanja pitanja autizma u Crnoj Gori i prvu konferenciju održanu na tu temu 20. februara 2017. godine ocijenio veoma uspješnom.