region novembar 2018

01. novembar – Masovni odlazak medicinskih sestara – Albanija

/Objavio / 0