03. februar – Crna Gora po broju apoteka ispred evropskog prosjeka

0
249

U Crnoj Gori, prema dostupnim podacima, ima oko 240 privatnih apoteka i 54 državne (Montefarm), što znači jedan ovakav objekat na 2.700 stanovnika, čime smo ispred evropskog standarda koji predviđa jednu apoteku na 3.000 građana.

Zakon o apotekarskoj djelatnosti predviđa da se apotekarska djelatnost ne može obavljati bez prisustva farmaceuta, odnosno da građanima lijek na recept ne smije izdati farmaceutski tehničar, kao što je to do sada bio slučaj. Primjenu zakona kontrolisaće Zdravstvena inspekcija.
Prema podacima iz prošle godine, u Crnoj Gori imamo 547 aktivnih farmaceuta, dok je u posljednjih 12 godina izdato 597 licenci. Kada su u pitanju opštine, u 2017. godini najviše ih je bilo u Podgorici 230, zatim u Nikšiću 30, u Herceg Novom 27 i Baru 22. U pojedinim gradovima, kao što je Andrijevica, nije bilo nijednog farmaceuta.
Sudeći prema ovim podacima i sada je na tržištu manjak farmaceuta u odnosu na broj apoteka, i to za oko 50, jer svaka apoteka mora da obezbijediti dva farmaceuta koji će raditi u dvije smjene.