06. februar – Postupak vantjelesne oplodnje prošlo 515 parova u 2018. godini

0
277

Tokom prošle godine 515 parova je prošlo postupak vantjelesne oplodnje u Crnoj Gori, što je Fond za zdravstveno osiguranje koštalo više od 900.000 eura. Preliminarni podaci Fonda pokazuju da se najviše parova, njih 180, odlučilo za privatnu zdravstvenu ustanovi (PZU) Humana reprodukcija u Budvi, a najmanje, 19, u Specijalnoj bolnici Codra. Tokom 2018. godine urađeno je 515 postupaka za vantjelesnu oplodnju, što je za četiri postupka više u odnosu na 2017. godinu. U 2018. godini, za urađenih 515 postupaka vantjelesne oplodnje, fakturisano je 909.008,23 eura što je za 81.084.23 eura više nego u 2017. godini.
U Opštoj bolnici Cetinje u 2018. godini urađeno je 128 postupaka, dok je u privatnim zdravstvenim ustanovama urađeno 387 postupaka.
Cijene ovih postupka porasle su u odnosu na 2017. godinu, najviše u CB Cetinje gdje su sa 1.714.57 skočile na 2.080.77 eura po postupku, a najmanje u PZU Ars medica gdje su sa 1.348,40 porasle na 1.381,38 eura.
Fond je zaključio ugovore za pružanje usluga asistiranim reproduktivnim tehnologijama postupkom vantjelesne oplodnje sa privatnim zdravstvenim ustanovama Life, Ars medica, Humana reprodukcija i Codra.