04. avgust – Milion eura za zapošljavanje OSI

0
214

Zavod za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) raspodijeliće blizu milion eura za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom u sjevernom regionu države. Cilj poziva za predaju predloga projekata je podrška otvaranju novih radnih mjesta u opštinama sjeverne regije, povećanje stručnih i radnih kvalifikacija lica sa invaliditetom, kao i prevencija socijalne isključenosti ovih lica. Grant šema je namijenjena licima sa invaliditetom kojima je status utvrđen propisima iz oblasti obrazovanja, penzijskog i invalidskog osiguranja ili propisa o boračko-invalidskoj zaštiti. Namijenjen je i onima koji su ostvarili status lica sa invaliditetom na osnovu rješenja nadležne komisije za profesionalnu rehabilitaciju Zavoda. Minimalni iznos granta je 30 hiljada, a maksimalni 70.000 eura. Očekivani rezultati poziva su uključivanje najmanje 100 lica sa invaliditetom u projektima, osposobljavanje za rad najmanje 90 odsto učesnika projekta, zaposlenje u toku trajanja projekata, najmanje 60 odsto učesnika. Procjenjuje se da će biti realizovano najmanje 20 odsto projekata koji za rezultat imaju zapošljavanje nakon projekta najmanje dva lica sa invaliditetom, u najkraćem trajanju od šest mjeseci. Grantom mogu biti finansirane brojne aktivnosti aktivne politike zapošljavanja, obrazovanje i osposobljavanje odraslih, osposobljavanje za rad kod poslodavca, mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, zapošljavanje lica sa invaliditetom, prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada i otvaranje novih radnih mjesta za lica sa invaliditetom. Grantom može biti finansirana i nabavka opreme i materijala u svrhu otvaranja novih radnih mjesta, otklanjanje barijera pristupu radnom mjestu, aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti javnosti, a prije svega poslodavaca o mogućnostima i benefitima zapošljavanja lica sa invaliditetom. Pravo učešća imaju pravna i fizička lica. Projekti će biti sprovođeni u Andrijevici, Beranama, Bijelom Polju, Gusinju, Kolašinu, Mojkovcu, Petnjici, Plavu, Pljevljima, Plužinama, Rožajama, Šavniku i Žabljaku. Po prethodnom javnom pozivu od 20. Marta odobreno je finansiranje 41 projekta, u vrijednosti od 2.085.622 eura, a na raspolaganju su tada bila tri miliona eura. Novim javnim pozivom biće raspodijeljeno neutrošenih 914.377 eura.