04. januar – Novi Zakon o donorima organa – Francuska

0
293

U Francuskoj je na snagu stupio Zakon po kojem se svi smatraju donorima organa, osim ako se ne upišu u poseban registar osoba koje ne žele da daruju organe. Do početka ove godine su se donorima organa smatrale samo osobe koje su jasno naznačile takvu želju.
Ako želja za donorstvom nije bila izričito navedena, ljekari su se obraćali članovima porodica koji su u oko 30% slučajeva odbijali da daruju organe pokojnika.
Manjak organa za presađivanje predstavlja veliki problem u većini zemalja, tako da u SAD-u na transplantaciju čeka 120.000 pacijenata. 2015. godine je u SAD donirano 37.910 organa.