04. jun – Održano predavanje za roditelje o prevenciji bolesti zavisnosti

0
268

Savremeni programi za prevenciju bolesti zavisnosti zasnivaju se na unaprjeđenju saznajnog, socijalnog i emocionalnog razvoja djece i mladih putem razvojno prilagođenog informisanja o vrstama droge, uticaju droga na zdravlje, razvoju socijalnih vještina, razvijanju znanja i vještina roditelja u smislu podsticanja njihove djece i omladine za usvajanje zdravih stilova života, ostvarivanju njihovih talenata i potencijala, saopšteno na predavanju o prevenciji bolesti zavisnosti, koje je održano u punoj sali KIC-a, u organizaciji Savjeta roditelja OŠ „Maksim Gorki“.
– Adolescenti, osim što su radoznali, imaju želju da budu prihvaćeni u društvu, da se dopadnu nekome ili da jednostavno pobijede svoju nesigurnost tako što će uzimati drogu. Radoznalost može da uništi vaše dijete ako ga ne usmjerite na vrijeme. Ako već dođe do toga, promjena u ponašanju i promjena društva mogu da budu glavni pokazatelji roditeljima da se sa njihovom djecom nešto loše događa.
Pošto adolescencija vuče u drugačije ponašanje i bunt protiv autoriteta, dijete treba posmatrati i biti s njim da bi se uočila razlika. Činjenica je da tinejdžeri često govore neistinu čak i kada znaju da ih niko neće osuditi zbog nečega što su uradili. Zbog toga je važno uspostaviti s djetetom odnos zahvaljujući kojem će ono roditeljima govoriti istinu i samo istinu. Ukoliko vjerujete da je vaše dijete već pošlo lošim putem, nikako ne okrećite glavu na drugu stranu jer to nikada nije rešenje – kazao je direktor Doma zdravlja Podgorica prim. dr Nebojša Kavarić.
Dr Kavarić je podsjetio da u okviru Doma zdravlja Podgorica od 2009. godine radi Savjetovalište za mlade, koje kontinuirano sprovodi edukaciju adolescenata i omladine u oblastima PPB, HIV/AIDS, zdravih stilova života, odvikavanja od pušenja, vršnjačkog nasilja, gojaznosti, ishrane, narkomanije, alkoholizama. Ciljna grupa su mladi uzrasta od 9 do 18 godina, a edukacije se kontinuirano sprovode u osnovnim i srednjim školama. Tim koji sprovodi edukacije sačinjavaju pedijatar, ginekolog i visoka med. sestra iz savjetovališta zadužena za kordinaciju tima.
Pored toga, prema njegovim riječima, Dom zdravlja Podgorica, u sklopu Savjetovališta za brak i porodicu, otvorio je i Školu roditeljstva, u zdravstvenom objektu Centar.
Ekspert za oblast narkomanije, sudski vještak Dušan Raspopović upoznao je roditelje sa vrstama droga, načinom njihovog pakovanja i kako da ih prepoznaju, a govorio je i o maloljetničkoj delikvenciji i devijantnim ponašanjima, kao posljedica ranog uzimanja alkohola, marihuane i drugih supstanci. Raspopović je naveo i niz krivičnih djela koja prate zloupotrebu narkotika, naročito kod mladih. On je istakao da je veoma važna uloga roditelja u rješavanju problema koji prate uzimanje narkotika i upozorio da posljednjih godina sve više maha uzima zavisnost od kladionica, igrica i kocke.