03. oktobar – Zapošljavanjem do socijalne inkluzije

0
257

U Crnoj Gori je potrebno uložiti dodatne napore u cilju povećanja broja zaposlenih osoba sa invaliditetom (OSI), a održivost procesa socijalne inkluzije je od ključne važnosti, ocijenjeno je na panel diskusiji Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM).
U projekat Usavršavanjem i zapošljavanjem do socijalne inkluzije koji realizuju CEDEM, Centar za strane jezike i prevođenje Double L i Institut za medije uz podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore uključeno je deset OSI, a šestoro će biti radno angažovano.
Direktorica CEDEM-a, Milena Bešić, kazala je da u Crnoj Gori, prema statistikama, ima više od deset odsto građana sa nekim oblikom invaliditeta, a na Zavodu za zapošljavanje je oko pet hiljada OSI. Razlozi koji utiču na problem zapošljavanja OSI mogu se tražiti u izraženim predrasudama i stereotipima kod poslodavaca ili nizak nivo obrazovanja OSI, nedostatak odgovarajućih znanja i vještina, kao i nedostatak službi podrške.