05. maj – Svjetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama

0
63

Svjetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama je dio Globalne kampanje higijene ruku SZO. Svake godine kampanja Sačuvajte živote-operite svoje ruke ima za cilj da unaprijedi svijest, na globalnom nivou, o važnosti higijene ruku u zdravstvenoj zaštiti i da se zajedničkim djelovanjem da podrška globalnom poboljšanju higijene ruku.

Prevencija i kontrola infekcija, uključujući higijenu ruku, jedan je od najvažnijih elemenata inicijative SZO Zdravlje za sve, jer je to praktičan i na dokazima zasnovan pristup sa pozitivnim uticajem na kvalitet njege i bezbijednost pacijenata na svim nivoima zdravstvenog sistema. Higijenom ruku sprečava se prenošenje mikroorganizama, uzročnika pojave bolničkih infekcija, od kojih poseban značaj imaju bakterije koje su otporne na antibiotike.

– Bolničke infekcije su veliki problem za sigurnost pacijenata i njegov nadzor, a prevencija mora biti prioritet kako bi zdravstvenu zaštitu učinila bezbjednijom. Bolničke infekcije dovode do produženog boravaka u bolnici, dugotrajnog invaliditeta, povećavaju otpornost mikroorganizama na antimikrobna sredstva, veliko dodatno finansijsko opterećenje, visoke troškove za pacijente i njihove porodice i pojavu prijevremene smrti. Pravilnom higijenom ruku se doprinosi smanjenju broja bolničkih infekcija i upotrebe antibiotika, a ujedno i povećanju bezbjednosti pacijenata – saglasni su stručnjaci iz Instituta za javno zdravlje.

Pristup Mojih 5 momenata za higijenu ruku definiše ključne trenutke kada zdravstveni radnici treba da vode računa o higijeni ruku. Ovaj pristup zasnovan na dokazima, testiran na terenu i usmjeren na korisnika, dizajniran je da bude lak za učenje, logičan i primjenjiv u praksi. Ovaj pristup preporučuje zdravstvenim radnicima da peru ruke: prije dodirivanja pacijenta, prije čistih/aseptičkih postupaka, nakon izloženosti tjelesnim tečnostima/rizika, nakon dodirivanja pacijenta i nakon dodirivanja okoline pacijenta

– Pravilna i redovna higijena, odnosno pravilno i redovno pranje ruku je najbolji , najjednostavniji i najjeftiniji način sprečavanja širenja mnogih zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti nečistim rukama kao što su obična prehlada, grip, zarazna žutica, alimentarne infekcije (unošenje izazivača infekcije – bolesti hranom ili vodom). Uloga prljavih ruku u širenju crijevnih zaraznih bolesti je toliko važna i očigledna da se crijevne zarazne bolesti (tifus, paratifus, dizenterija i dr.) nazivaju bolesti prljavih ruku. Takođe, značajna je i uloga ruku u širenju crijevnih parazita-glista. Od svih organa našeg tijela ruke su, s obzirom na svoju funkciju, najviše izložene prljanju. Naviku redovnog pranja ruku treba prenijeti djeci u ranom djetinjstvu – poručili su stručnjaci.

Pravilno pranje ruku je najjeftinija i najefikasnija mjera u sprečavanju širenja svih zaraznih bolesti!