06. decembar – Zapošljavanje OSI od višestruke koristi

0
249

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom (OSI) donosi višestruke koristi društvu. Osim što se na taj način poboljšava njihov položaj, i sama zajednica kojoj pripadaju postaje funkcionalnija, a poslodavci koji zaposle OSI uživaju značajne benefite, koje im pruža država. To je poruka okruglog stola Socijalna inkluzija i prava osoba sa invaliditetom organizovanog u Baru u okviru projekta Nama je stalo, mi djelujemo.
Projekat sprovodi Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, u partnerstvu sa NVO Adria, a uz podršku Opštine Bar i Zavoda za zapošljavanje i finansijsku pomoć Evropske unije.
Prema posljednjim podacima, na tržištu rada u Baru, Ulcinju i Budvi nalaze se 224 osobe sa invaliditetom. U radnom odnosu je 31 OSI. Neke od beneficija su bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za osobu sa invaliditetom, učešće države u finansiranju ličnih troškova asistenta, subvencije na zaradu koje, zavisno od stepena invaliditeta, iznose od 50% do 75 odsto isplaćene bruto zarade – kazala je Nataša Kovačević iz Zavoda za zapošljavanje – Biro rada Bar.
Ovom temom dugo godina se bavi i NVO Adria, koja je partner na projektu. Ovu nevladinu organizaciju na okruglom stolu predstavlja Marta Anđelić, koja je poručila – Poslodavci treba da daju priliku osobama sa invaliditetom i da budu sigurni da će biti dobri, posvećeni radnici, a vjeruje da postoje i oni koji mogu biti bolji, u odnosu na nekoga ko nema neku vrstu invaliditeta-.
U okviru projekta Nama je stalo, mi djelujemo realizuju se dvije kampanje: Više znanja za više mogućnosti i Jednake šanse za rad. Prva kampanja se odnosi na osobe sa invaliditetom, kako bi ih motivisala na sticanje novih znanja i rad na sebi, što sve treba da rezultira njihovom većom zapošljivosti.
Druga kampanja usmjerena je na poslodavce, koji su kroz kampanju još jednom dobili informacije o brojnim koristima koje država obezbjeđuje za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Projekat se finansira iz sredstava Evropske unije.