06. jun – Osobe sa invaliditetom višestruko diskriminisane

0
270

Osobe sa invaliditetom višestruko su dikriminisane u crnogorskom društvu, navodi se u Izvještaju Integracija i prava osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori koji je predstavljen u Podgorici. Izvještaj je pripremila koalicija nevladinih organizacija u kojoj su Inicijativa mladih za ljudska prava, Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore, Udruženja paraplegičara Podgorice, Udruženja paraplegičara Bara i Udruženja paraplegičara Pljevalja. U Izvještaju se ocjenjuje da su u obrazovanju i obuci u značajnoj mjeri realizovane mjere iz Akcionog plana, ali da je potrebno nastaviti sa obezbjeđivanjem udžbenika, nastavnih sredstava i tehničkih pomagala koja su neophodna za razvoj i jednako učešće djece. Potrebno je i nastaviti sa prilagođavanjem ustanova i otklanjanju prostornih barijera, i razvijanjem mehanizama za statističko praćenje obuhvata osoba sa invaliditetom (OSI) kroz sve nivoe obrazovanja. U oblasti socijalne zaštite mjere predviđene Akcionim planom nijesu realizovane na zadovoljavajućem nivou. Potrebno je stvoriti uslove za efikasnije procjenjivanje invaliditeta, odnosno intersektorskim djelovanjem obrazovati tijelo koje bi OSI po jedinstvenim kriterijumima omogućilo utvrđivanje invaliditeta, a na osnovu toga, oni bi mogli da ostvare svoja prava u različitim sistemima. U oblasti participacije nadležne državne institucije nijesu ispunile sve mjere i aktivnosti predviđene Akcionim planom. U oblasti zapošljavanja nadležne institucije, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Zavod za zapošljavanje Crne Gore, i pored dijela realizovanih aktivnosti, u velikoj mjeri nijesu ispunili predviđene mjere kako u normativnom dijelu tako i dijelu sprovođenja konkretnih aktivnosti. Potrebno je da se usvoji Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI, kao i Pravilnik o metodologiji i finansiranju posebnih organizacija. Neophodno je podsticati samozapošljavanje kroz obezbjeđivanje kredita za stimulisanje preduzetništva, uz povoljne uslove za projekte čiji su nosioci žene sa invaliditetom, i uraditi aplikacioni program za praćenje zaposlenih i neposlenih OSI.

Koordinator projekta Milan Radović kazao je da su u oblasti pristupačnosti, realizovane određene mjere u vezi sa izmjenama i dopunama normativnog okvira, dok je dio mjera koji se odnosi na konkretno prilagođavanje djelimično realizovan. On je kazao da je potrebno usvojiti izmjene i dopune Pravilnika o vrstama, minimalno – tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata in Pravilnika o uslovima za izgrađena i uređena kupališta. Predsjednica Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore, Nataša Borović kazala je da je potrebno naglasiti da još nijesu stvorene zakonske pretpostavke da OSI po jedinstvenim kriterijumima dobiju status tih osoba. -Ne postoji komisija koja bi po jedinstvenim kriterijumima, već više komisija koje po različitim kriterijumima, u skladu sa posebnim zakonima, utvrđuju invaliditet, čime se omogućava ostvarivanje prava iz pojedinih oblasti – rekla je Borović.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković je naglasio da pred organima i institucijama predstoje ozbiljni izazovi u cilju obezbjeđivanja ne samo pristupačnosti objekata i površina u javnoj upotrebi, već i javnog prevoza, informacija i komunikacija radi njihovog potpunog uključivanja u život zajednice.
On je rekao da je uključenost osoba sa invaliditetom u politički i javni život zajednice veoma niska, dok političke partije, sa rijetkim izuzecima, još ne angažuju osobe sa invaliditetom.