07. mart – Započeti radovi u Domu zdravlja Berane

0
317

Uređenjem gradilišta i otvaranjem građevinskih dnevnika od strane investitora, izvođača radova i nadzora, otpočeli su radovi na prilagođavanju glavnog objekta Doma zdravlja u Beranama potrebama osoba sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti.
– Cilj projekta je uklanjanje barijera na pristupnim površinama objekta, saobraćajnim komunikacijama, parking prostorima, kao i u samom objektu, radi stvaranja preduslova za nesmetan pristup, kretanje, rad i boravak lica smanjene pokretljivosti i osobama sa invaliditetom – kazala je direktorka Doma zdravlja Berane dr Zuhra Hadrović.
Ona je dodala da će projekat u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti obezbijediti dostupnost objekta licima sa invaliditetom izgradnjom prilaznih staza, rampi i spoljašnjeg lifta, prilagođavanjem četiri postojeća i izgradnjom tri nova sanitarna čvora. Biće uređeni ulazni prostori na šest ulaza, kao i zamijenjena unutrašnja bravarija na svim prostorijama, uređena po tri parking mjesta sa obje stane objekta i označavanje objekta.